Plantagevandring i MothStop 10.oktober

Kom til efterårsvandring i æbleplantagen og hør om myrernes overlevelse, aktivitet og trivsel i plantagen samt deres effekt på træernes næringsstatus - og få de foreløbige tal på udbytte og sygdomstegn.

Dansk økologisk frugt er i dag en mangelvare. Det skyldes blandt andet, at de økologiske avlere slås med skadedyr og sygdomme, som er svære at bekæmpe uden brug af sprøjtemidler.

Projektet MothStop er igang med at udvikle en metode til biologisk bekæmpelse af skadevoldere i økologiske æbleplantager, og skovmyrer spiller en central rolle. Skovmyrer er kendte som effektive skadedyrsbekæmpere, og spiser med glæde larver.  

I projektet indsættes skovmyrer i en æbleplantage, hvor de forventes at etablere sig og æde af larverne, så udbyttet af æbler øges, og fordi myrer lever i tætte samfund, hvor sygdomssmitte er en fare, er de i stand til at producere antibiotika, som kan bekæmpe svampesygdomme. Hvis myrerne afsætter antibiotiske stoffer på æbletræerne forventes det at give en reduktion i udbredelsen af sygdomme, herunder den frygtede sygdom skurv. Dermed vil myrerne også kunne forbedre de økologiske æblers kvalitet. 

Projektet trin for trin:

  1. Kan skovmyretuer etableres i en plantage?
  2. Vil myrerne fouragere i træerne og æde frostmålerlarver ved løvspring? 
  3. Vil myrernes antibiotiske stoffer reducere udbredelsen af æblesygdomme og lede til højere frugtkvalitet?
  4. Vil myreaktivitet på æbletræerne tilføre deres blade ekstra næringsstoffer? 
  5. Hvad bliver den samlede effekt på udbytte, kvalitet og indtægt - Vil metoden blive økonomisk rentabel?

Vandringen i plantagen finder sted: 

10. oktober kl 10.00-13.00

Æbletoften
Nøruplundvej 2, Tirstrup
8400 Ebeltoft

Tilmelding ikke nødvendig.

Besøg projektets hjemmeside