PhD-forsvar: Omsætning af kulstof i de dybe jordlag

Zhi Liang har i sit projekt undersøgt, hvordan organisk kulstof omsættes i dybe jordlag. Studiet omfatter potentialet for kulstoflagring fra planter med dybe rødder i relation til røddernes kemiske sammensætning, jordens indhold af næringsstoffer og den mikrobielle fysiologi.

22.01.2019 | Helene Uller-Kristensen

D. 21. januar forsvarede PhD-studerende Zhi Liang sin afhandling på AU Foulum.

Undersøgelserne i Zhi Liangs studier viser, at røddernes kvælstofindhold og jordens kvælstofstatus er styrende for den mikrobielle aktivitet og den resulterende omsætning af organisk kulstof. Resultaterne af arbejdet blev sammenfattet i en konceptuel model for omsætning af organisk kulstof i dybe jordlag, og desuden blev en metode præsenteret, der tillader måling af let-omsætteligt kulstof (glukose) i jord.

Zhi Liang har været en del af det ICROFS koordinerede Deep Frontier-projekt. Forskerne og de PhD-studerende i projektet undersøger først og fremmest, hvad der foregår i jorden under den øverste rodzone, fordi man i dag kun ved meget lidt om livet i de dybere jordlag. Desuden har projektet til formål at undersøge, om det er muligt at udnytte jordens næringsstoffer bedre ved hjælp af afgrøder med meget dybe rødder ned til 5 m.

Forskerne ser også muligheder for måske at binde mere kulstof i de dybere jordlag, og det er håbet, at forskningsresultaterne kan være med til at fremme både klimatilpasning og biodiversiteten i jorden. Københavns og Aarhus Universiteter er partnere sammen med ICROFS, og Villumfonden finansierer projektet.  

Læs mere om Zhi Liangs studier

Besøg Deep Frontiers hjemmeside

Jordbrug og fødevarer