Dyrkning af frugt under tag giver rentabel produktion

Æbler og pærer, som dyrkes under plastiktag eller plastikmarkiser, angribes relativt sjældent af skurv og råd. Faktisk er resultaterne så overbevisende, at en rentabel produktion af usprøjtet frugt til en acceptabel pris, er inden for rækkevidde.

Arbejdet med dyrkning af frugt under tag eller markiser har stået på de seneste 5 år ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. I alle årene har effekten mod svampesygdommen æbleskurv været overbevisende. Æbleskurv er den sygdom, som der sprøjtes mest mod i både konventionel og økologisk produktion. Sæsonen for skurv er lang, og den begynder i det tidlige forår, hvor skurvsporer fra overvintrende blade udslynges i forbindelse med regnvejr og lander på nye unge blade.

Er bladene våde i en længere periode, vil skurvsporen kunne spire og inficere bladet. Sådanne blade er mindre produktive, og senere vil de kunne smitte andre blade og frugter. På frugterne dannes sorte skurvpletter, som skæmmer frugten og gør den usælgelig til konsumfrugt.

Virkningsmekanisme

Selvom et tag eller en regnmarkise ikke kan forhindre træerne i at blive våde i perioder med meget regn og blæst, så er blade og frugter typisk våde i kortere tid, hvilket reducerer skurvsvampens mulighed for at inficere. Det er ikke altid nok til at hindre angreb på bladene, men frugterne er længere tid om at blive inficerede. Også rådsygdomme, som typisk udvikler sig under lagringen, hæmmes. Faktisk er vi endnu ikke stødt ind i en svampesygdom, som ikke kan kontrolleres af et regntag. Dog vides det endnu ikke, om meldug kan.

Holdbarhed er udfordringen

Den store udfordring for at få gang i en usprøjtet og overdækket produktion er holdbarheden af systemet. De første regntage var permanente konstruktioner, og plastikken sad oppe hele året, selvom den kun sjældent overlevede vinteren. I forskningsprojektet ’ProtecFruit’, er vi gået over til at anvende regnmarkiser, som består af vævede plastikbaner ophængt i et wiresystem. Plastikken trækkes ud ved sæsonstart og tages ned eller samles over topwiren efter høst. Dette system er langt mere holdbart, men det er stadig uafklaret, hvor længe plastikken kan holde, og det har stor betydning for rentabiliteten. Samlet set må der forventes en investering på 300.000 kr. /ha til en regnmarkise.

Beregninger viser, at det er en god investering ved en levetid på 7 år, en nogenlunde investering ved en 5-årig tidshorisont, men holder plastikken kun 3 år, begynder det at blive tvivlsomt. For nuværende må anbefalingen lyde, at det er hensigtsmæssigt at begynde i mindre målestok og gøre sig sine egne erfaringer med lokale vind- og læforhold.

Regnmarkiser vinder indpas i udlandet

Danmark og Frankrig har været foran med afprøvningen af æbledyrkning under tag, men ideen spreder sig i disse år til alle æbledistrikter i Europa, blandt andet i SydTyrol. Dette store æbledistrikt består af mange små bedrifter, hvor fokus er sat på at reducere sprøjtning. Avlerne i sydlige frugtdistrikter er i forvejen vant til at beskytte plantagen med haglnet, og herfra er springet til en regnmarkise heller ikke så stort.


Klummen blev også bragt i Økologi & Erhverv 27.oktober 2016


Besøg projektets hjemmeside

Projektet ProtecFruit er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.