Organic World Congress: Involvering af forskningens brugere er hjørnestenen i den økologiske udvikling

Den 19. økologiske verdenskongres, organiseret af den internationale økologibevægelse IFOAM, og den internationale organisation for forskning i økologi (ISOFAR) fandt sted i New Delhi i ugen fra 6.-11. november.

Dette var ugen, hvor smog-niveauet over New Delhi aldrig havde været højere. Det gjorde det tydeligt for alle, at relevansen af økologi er enorm var helt tydelig og i front, både hvad angår landbrug og fødevaresystemer.

Et af kongressens små ’twists’ var, at klima-aftrykket for hele kongressen blev gjort op og fremlagt i den afsluttende fælles session; det var 2600 ton C i alt. Rejserne for at komme frem til kongressen blev opgjort til godt 70%. Hver deltager havde bidraget med 0.8 t C – hvilket var mere end det årlige forbrug per borger i 46 lande runde omkring i verden. Det gav os lidt at tænke på! 

På Organic World Congress var der 2500 deltagere, herunder landmænd (rigtig mange af dem indiske), forretningsfolk, rådgivere og forskere, og der var en fantastisk Biofach-udstilling: Hundredevis af boder med produkter fra hele Indien af alle mulige forskellige typer.

ICROFS havde selvfølgelig et team af udsendte: Ilse Rasmussen, Merete Studnitz og Mette Vaarst.
Vi deltog med én poster og to indlæg ved selve hovedkongressen. Kongressen gav os en palet af indtryk fra alle verdenshjørner; nogen fælles konklusion kan man nok ikke uddrage af hele den mangfoldighed af emner og retninger - udover at økologien bestemt er i bevægelse overalt.

Kongressen var delt op i to spor, hhv. ’videnskab’ og ’landbrug for landmænd’. Det kunne lede til en konklusion, som faktisk også blev sagt flere gange undervejs: Der er brug for at bringe noget af den videnskabelige viden ud til landmændene, og samtidig ses der et stort behov for at kommunikere de ’brændende punkter’ tilbage til videnskaben for at sikre relevansen af dét, der forskes i. Netop noget af dét, som ICROFS arbejder for! I ICROFS næste nyhedsbrev bringes nogle udvalgte beretninger. 

Læs mere om