Organic Science Cluster II får økonomisk støtte til forskningen

I august annoncerede den canadiske Harper-administration, at den giver Organic Federation of Canada 8 millioner dollars til at gennemføre Organic Science Cluster II (OSCII).

Med forskningsmidlerne på plads frem til udgangen af 2018 vil OSCII satse på industristyret forskning og udviklingsaktiviteter, herunder forskning i optimering af afgrødeproduktivitet, fremme af forskning i havebrug og i bæredygtige løsninger for integreret skadedyrsbekæmpelse, samt en forbedring af helbredstilstanden og velfærden hos kvægbesætninger; der opnås dermed værdiskabelse gennem innovation.

Økonomisk støtte kommer også konventionelt landbrug til gavn
Derek Lynch, lektor ved Department of Plant and Animal Sciences ved Dalhousie Universitetet i Canada, påpeger et stort produktionsunderskud, når det gælder økologiske fødevarer. Efterspørgslen på de økologiske råvarer er langt større end udbuddet.  Derek Lynch anfører, at den øgede forskningsstøtte vil bidrage til at løse nogle af produktionsudfordringerne. Samtidig kunne øget støtte, såsom teknisk træning, certificering eller økonomisk overgangsstøtte hjælpe landmænd inden for konventionelt landbrug med at omlægge til økologisk produktion.

Forskerens igangværende projekt sætter fokus på alternative former for grøngødning. Blandt andet sammenlignes brugen af sandvikke med mere traditionel grøngødning med hensyn til nyttevirkning og omkostningseffektivitet.
”Kan man opnå en bedre forståelse af jordforbedringen og kvælstoffrigivelsen ved brug af disse gødningstyper i forskellige miljøer, vil det være til gavn for alle”, udtaler Derek Lynch til Grainews, vol. 41, 6. februar 2015.

Organic Science Cluster II er iværksat af Organic Agriculture Centre of Canada ved Dalhousie Universitet i samarbejde med Organic Federation of Canada.