Organic RDD 5-projekterne har nu fået tilsagn

ICROFS’ bestyrelse er glade for et alsidigt program med projekter indenfor de to fokusområder ”Klima og miljø” samt ”Recirkulering og næringsstofforsyning”, som samtidig dækker indenfor såvel husdyrbrug som planteavl, og at der igen har været mulighed for at bevilge midler til projekter uden forretningsplan, som primært har til formål at styrke økologisk jordbrugs bidrag til samfundsgevinster inden for de to fokusområder.
Følgende projekter har fået tilsagn:

Projekttitel

Projektleder

REcycling, CONsumer CredibILity and Ecosystem integrity (RECONCILE)

Jakob Magid, KU

Winter Feeding of Organic Sows (WI-FI)

Peter Theil, AU

Optimizing climate and production services of cover crops in organic arable rotations (CCRotate)

Jørgen Eivind Olesen, AU

New strategies for organic egg production with reduced dietary phosphorus (ORPHEUS)

Sanna Steenfeldt, AU

Open Field Biocontrol

Hans Joachim  Offenberg, AU

New Composting Technology for On-farm Nutrient and Carbon Recycling to Organic Soils and High-Value Crops (ComCrop)

Hanne Lakkenborg Kristensen, AU

 

 

De enkelte projekter vil blive beskrevet her mere detaljeret senere.