Øko-kød skal være specielt for at kunne sælges dyrt

Forskningsprojektet SUMMER har vist, at det er muligt at profilere økologisk kød ved at bruge mere lokalt produceret protein og lægge ekstra vægt på sundhed og velfærd - men det kræver, at smag og kvalitet er i top.

Foto: Projektet SUMMER, Organic RDD
Økologisk kød skal adskille sig fra det konventionelle i smag, kvalitet og produktionsform for at kunne sælges dyrt. Foto: Projektet SUMMER, Organic RDD

Økologisk kød koster væsentligt  mere end konventionelt, uden at forbrugeren nødvendigvis oplever den store kvalitetsforskel. Derfor har forskningsprojektet SUMMER under Organic RDD undersøgt, om det er muligt at udvikle kvaliteten, så de økologiske kødprodukter kommer til at adskille sig mere fra de konventionelle.

For at belyse det, har forskerne i projektet gennemført en række forsøg med ungkvæg, slagtekyllinger og slagtesvin på friland. De har også interviewet centrale aktører indenfor afsætning af højværdikødprodukter og gennemført forbrugertests.

De konkluderer, at der er basis for en øget produktion af af økologisk kød, som i højere grad er baseret på frilandsproduktion og lokalt produceret foder end den nu. Men hvis markedsandelen af den type kødprodukter skal øges, er det afgørende, at de nye kødprodukter også har god spisekvalitet og kan konkurrere prismæssigt.

Læs forskernes artikel her