Nyt white paper om økologi: En vision og et tankesæt i den danske fødevareklynge

Hvordan lykkedes det en håndfuld idealistiske danske landmænd at få hul igennem til det internationale marked og få opbakning fra en hel nation? Det og meget mere kan du blive klogere på i det nye white paper om økologi.

 

Økologiske fødevarer efterspørges i stigende grad i udlandet, og her kommer de danske kompetencer inden for økologisk fødevareproduktion til sin ret. Danmark anerkendes internationalt for at være en ledende fødevarenation – især inden for økologi. Den danske samarbejdsmodel mellem universiteter, den offentlige og private sektor har bl.a. givet dette væksteventyr sit stærke fundament.  

Forpligtigelse på tværs af sektorer

Fra producenter til forskere, organisationer og politikere eksisterer der et stærkt tværfagligt samarbejde, som har karakteriseret den danske økologiske bevægelse fra starten af - og som har været kimen til dens succes. Interessenter fra hele værdikæden har hjulpet til med at udvikle en markedsdrevet fødevareklynge, hvor dyrevelfærd og bæredygtighed er blandt grundstenene. 

Et stigende antal danske økologiske fødevarevirksomheder har gjort deres indtog på de globale markeder de seneste år. Resultatet af deres succes er åbenlyst både i danske forretninger og supermarkeder såvel som på eksportmarkeder i hele verden. 

Bæredygtige ambitioner fra jord til bord

Økologiske landmænd opdyrker omtrent 10% af den danske landbrugsjord. Og selvom de enkelte landbrug varierer i størrelse, er hvert enkelt af dem styret af et økologisk regelsæt for produktion med hensyn til både miljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Effektivitet og bæredygtighed går altid hånd i hånd.

Food Nation har i tæt samarbejde med hele fødevareklyngen på tværs af værdikæden, herunder ICROFS, udviklet et white paper om økologi, som nu er lanceret.


Se white paper: Organic - A vision and a mindset in the Danish food cluster


 

White paperet ”Organic – a vision and a mindset in the Danish food cluster” blev lanceret fredag den 10. maj 2019 på Madens Folkemøde og har til formål at dokumentere den danske fødevareklynges position inden for økologi internationalt.