Nyt værktøj til optimering af foderplaner i økologisk fjerkræ- og griseproduktion

Det kan være en udfordring for økologer at beregne præcis hvor meget foder, der er hensigtsmæssigt at bruge, hvis omkostningerne ved foderproduktionen skal reduceres og samtidig tilfredsstille forbrugernes forventninger til sporbarhed.

Foto: OK-Net EcoFeed

Software til foderoptimering findes allerede, men opfylder ikke tilstrækkeligt behovene hos økologiske producenter. Et nyt ”Fodringsværktøj” fra OK-Net EcoFeed, som specifikt retter sig mod økologer kan være en stor hjælp i planlægningen. Værktøjet giver mulighed for at lave optimale 100% økologiske foderplaner til fjerkræ- og griseproduktion.

Læs mere og download brugermanualerne via dette link

Du kan også deltage i en online træningssession d. 18. marts fra kl. 14-15:30