Nyt studie om brug af medicinsk zink og antibiotika i svinebesætninger

Forskere fra Institut fra Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet står bag et nyt databasestudie om brug af medicinsk zink og antibiotika i svinebesætninger. Forbruget af antibiotika ligger markant lavere i både økologiske og frilandsbesætninger end i konventionelle besætninger.

Foto: Knud Erik Christensen Colourbox

- Økologiske smågrise får en mængde antibiotika der svarer til 6,2% af forbruget til konventionelle smågrise – og generelt ligger forbruget i nicheproduktionerne markant lavere end i den konventionelle produktion.

Det forklarer Hanne Kongsted, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet og en af forfatterne bag det nye studie om brug af medicinsk zink og antibiotika i svinesætninger. 

Studiet sammenligner brug af medicinsk zink og antibiotika i tre produktionssystemer i perioden 2016-2018. De tre produktionssystemer er: Økologi, Friland og konventionel svineprodukton. Studiet viser, at forbruget af antibiotika til smågrise, den aldersgruppe som antibiotikabruget typisk er størst til, i økologiske besætninger ligger på 6,2 procent af forbruget i konventionelle besætninger. Studiet viste en positiv sammenhæng mellem brugen af antibiotika og brugen af medicinsk zink, forstået således, at de besætninger, der havde et lavt antibiotikaforbrug også havde lavt forbrug af medicinsk zink. I alle aldersgrupper lå forbruget af antibiotika lavest i de økologiske besætninger. Andelen af besætninger, der slet ikke brugte antibiotika var desuden højere i de besætninger, der har dyrevelfærdscertificeringer, dvs. frilands- og økologibesætninger. Her brugte over 30 % af besætningerne  slet ikke antibiotika i perioden 2016-18.  Ligeledes brugte 61% af frilandsbesætningerne og 36% af de økologiske besætninger ikke  medicinsk zink. Dette var kun var tilfældet for 19% af de konventionelle besætninger. Studiet indikerer, at zink hverken forhindrer eller erstatter brugen af antibiotika, men også, at medicinsk zink, der udfases i sommeren 2022, bruges af en mindre andel af besætningerne med velfærdscertificeringer.  Overordnet set var forbruget af medicinsk zink (målt i standarddoser pr 100 dyr pr dag) det samme i de tre produktionssystemer.   Den store variation mellem besætninger inden for samme produktionssystem indikerer, at en yderligere reduktion i brugen af både zink og antibiotika er mulig

Se mere om studiet her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587721000271?dgcid=coauthor.