Nyt redskab på vej til radrensning i efterafgrøder med stubrester

AGROINTELLI og Aarhus Universitet udvikler nyt redskab til radrensning i efterafgrøder, som kan løse problemet med stubrester fra hovedafgrøden og sikre et dyrkningssystem med plantevækst på jorden året rundt.

Modificeret Schmotzer radrenser med kniv foran renseskærene, som minimerer slæbningseffekten fra afgrøderesterne. Udviklet af Aarhus Universitet.
Modificeret Schmotzer radrenser med kniv (nærbillede).
Nyudviklede rensesektioner med dybdehjul til forskæring af afgrøderester. Hvert skær er individuelt ophængt og styret af nyt dybde- og forskærehjul. Udviklet af AGROINTELLI. Designbeskyttet i EU.
AGROINTELLIs nyudviklede rensesektioner (nærbillede)

I forskningsprojektet RowCrop er forskere fra Aarhus Universitet sammen med virksomheden AGRONINTELLI i gang med at udvikle redskaber til et nyt dyrkningssystem med plantevækst på marken året rundt. Sådan et system har mange fordele, men stiller også nye krav til dyrkningsteknik og markredskaber, hvis det skal kunne bruges af økologer, som ikke har mulighed for at benytte sig af ukrudtssprøjtning.

Plantedække året rundt kan først og fremmest forebygge udvaskning af næringsstoffer og erosion og sikre en bedre jordstruktur, men et sådant dyrkningssystem kræver, at man etablerer en efterafgrøde i forbindelse med rækkerensning i hovedafgrøden. Den metode er velkendt, men mekanisk rensning af efterafgrøden i hovedafgrødens stub er en udfordring.

Utilstrækkelige metoder

Som det ser ud i dag, er pløjning oftest som den primære metode til jordbearbejdning i økologisk planterproduktion. Pløjning sikrer, at rester af afgrøde og stub bliver effektiv indarbejdet i jorden, før en ny afgrøde skal etableres og skaber desuden gode forudsætninger for en ensartet øvre jord, som gør mekanisk ukrudtsbekæmpelse lettere.

I dyrkningssystemer med betydelige mængder afgrøderester i den øvre jord, f.eks. ved reduceret jordbearbejdning, kan mekanisk ukrudtsbekæmpelse til gengæld være noget mere besværlig, fordi afgrøderester let kan sætte sig fast omkring stilkene på tænderne og stoppe jordflowet omkring og over skæret. Dermed begynder skæret/stilken at skubbe jord, og når det sker i forbindelse med rækkerensning i smalle rækkeafgrøder, bliver afgrøden meget nemt beskadiget.

Radrenser med skær eller kniv

Der findes i dag ikke redskaber eller teknikker, som kan løse det problem optimalt. Derfor udvikler og afprøver vi som led i RowCrop nye redskabstekniske løsninger, der muliggør mekanisk rækkerensning i stub eller i jord med betydelige mængder afgrøderester.

Der er taler om en radrenser med en forskærerfunktion, som kan skære stubresterne over, og ind til videre har vi udviklet to koncepter: Dels et rulleskær, dels en kniv, der skærer afgrøderesterne over lige foran stilken, så dette plantemateriale ikke kan hænge fast på stilken og blive slæbt med.  Vi har nu udviklet prototyper på en sådan løsning, som vi forventer at kunne fremvise på Agromek i november 2016.

Et sådant redskab, som effektivt kan rense mekanisk i stubrester og samtidig arbejde på smalle rækkeafstande, vil ikke alene være interessant for økologer, man også for konventionelle kornproducenter, der arbejder med reduceret jordbearbejdning. Der er således store perspektiver i udviklingsarbejdet.  

Ole Green og Liubava Znova arbejder for AGROINTELLI, der udspringer af den strategiske udviklingsafdeling i Kongskilde Industries. RowCrop er et Organic RDD 2 projekt støttet af GUDP og koordineret af ICROFS