Nyt CORE Organic projekt: Design af robuste økologiske dyrkningssystemer til væksthusproduktion i Europa

Produktion i væksthus tager udgangspunkt i intensive dyrkningssystemer, der garanterer 'out? of?season' produktion under alle klimatiske forhold. Projektet Greenresilient, som startede den 2. april 2018, har som overordnet mål at demonstrere muligheder og konsekvenser af en agroøkologisk tilgang til økologisk væksthusproduktion i Middelhavsområdet og Central- og Nordeuropa.

(Capua, April 20, 2018) Produktion af højkvalitets, smagfulde grøntsager året rundt i uopvarmede og lavenergivæksthuse og polytunneler i systemer, der er robuste, bæredygtige og lokale, er en udfordring.

Hovedformålet med dette nye 3-årige Greenresilient projekt er derfor at designe robuste agroøkosystemer i væksthuse og tunneler, som gør det muligt at opretholde en høj og stabil produk­tion med lav miljømæssig belastning.

I Central- og Nordeuropa er den væsentligste udfordring at producere afgrøder i lavenergisyste- mer i perioder med lav temperatur og under dårlige lysforhold, mens udfordringen i Middelhavsområdet er at reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler som f.eks. kobber.

Brugen af agroøkologiske dyrkningsprincipper i økologisk væksthusproduktion udgør en innovativ tilgang til traditionelt mere intensive økologiske produktionssystemer.

Projektet vil også vurdere den miljømæssige bæredygtighed af de forskellige dyrkningssystemer gennem livscyklusanalyser for de to mest 'ekstreme' strategier fra hvert af de fem forsøgssteder i projektet.

For at nå disse mål er der sat et team af forskere med multidisciplinære kompetencer (havebrug, agroøkologi, jordkemi, entomologi, plantepatologi, ukrudtsvidenskab) fra tolv forskningsinstitu­tioner fra otte europæiske lande.

På kick-off mødet, holdt den 18.-20. April i Capua, Italien, præsenterede Greenresilients projekt-koordinator, Dr. Fabio Tittarelli fra Italian Council for Agricultural Research and Economics (CREA), en tidsplan og hvordan projektets aktiviteter interagerer. Arbejdspakkelederne og de øvrige deltagere specificerede og planlagde det første års arbejde i projektet.

Projektet støttes af de nationale CORE Organic Cofund fonde (Innovation Fund Denmark), som er partnere i Horizon 2020 ERA-Net projektet CORE Organic Cofund.


Kontakt

Projektleder Dr. Fabio Tittarelli

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

Greenresilient website | www.greenresilient.net

Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente/Research Centre for Agriculture and Environment CREA – AA, Via della Navicella 2?4, 00184 Rome, Italy

Telefon: 39?06?7005413 Ext 241,
Fax +39?06?7005711
email: fabio.tittarelli@crea.gov.it http://www.entecra.it

Projektdeltager seniorforsker Karen Koefoed Petersen

Institut for Fødevarer. Aarhus Universitet

Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Tlf.: 87 15 83 36 / 93 50 85 20

email: karenk.petersen@food.au.dk 


Mere om Greenresilient og CORE Organic

Det tværnationale CORE Organic Cofund projekt GREENRESILIENT, som startede den 2. april 2018, har til formål at demonstrere muligheder og konsekvenser af en agroøkologisk tilgang til væksthusproduktion. Det har en varighed af 36 måneder og slutter 1. april 2021. Projektet har 12 partnere fra 8 lande spredt over Europa.

CORE Organic Cofund er et projekt inden for rammerne af EU-programmet ERA?NET -  et netværk af europæiske ministerier og forskningsråd, som støtter forskning i økologiske dyrkningssystemer på nationalt niveau. Hovedmålet med ERA?NET er at gå sammen og finansiere tværnationale forskningsprojekter og støtte en fokuseret og koordineret forsknings- og innovationsindsats, som dækker de vigtigste udfordringer i den økologiske værdikæde. 


Projektpartnere

Agroscope, Schweiz

Department of Food Science, Aarhus University (AU?FOOD), Danmark

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), Italien Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Schweiz

Research Group for Organic Farming (GRAB), Frankrig

Horticultural College and Research Institute (HBLFA), Østrig,

 Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO),

Belgien La Colombaia, Italien

Vegetable Research Centre Kruishoutem (PCG), Belgien

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sverige

Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (UvA), Holland

Stichting Wageningen Research, Research Institute Wageningen Plant Research (WUR),

Holland 


Projekthjemmeside

www.greenresilient.net


Om  CORE  Organic   Cofund

www.coreorganiccofund.org