Ny strategi for forskning og udvikling inden for økologisk jordbrug og fødevarer

ICROFS har med sin nye forsknings- og udviklingsstrategi en vision om at understøtte en dansk, markedsdrevet og bæredygtig økologisk fødevareproduktion i verdensklasse, baseret på forskning og innovation.

Økologisk jordbrug er inde i en gunstig og forbrugerdrevet vækst, som bygger på bæredygtighed, forbrugertillid, innovation og stærke værdier. Samtidig er Danmark i front internationalt med hensyn til at prioritere forskning, der kan styrke bæredygtigt økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Forskningen har bidraget til at gøre økologien markedsegnet, sikret produktivitetsudvikling og styrket bæredygtigheden.

Forskning er afgørende for et bæredygtigt, innovativt og troværdigt økologisk landbrug

Den nye forsknings- og udviklingsstrategi skal understøtte økologiens udvikling både med henblik på at forsyne markedet og opfylde samfundets behov.

Vi skal fortsat investere i forskning, udvikling og innovation for yderligere at styrke økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed, anfører Louise Gade, Bestyrelsesformand ICROFS og Kirsten Lund Jensen, Økologichef Landbrug & Fødevarer og Bestyrelsesmedlem ICROFS. 

Forskningen og udviklingen skal skabe basis for erhvervsrettet og praksisnær viden, som understøtter fremtidig vækst og troværdighed. Fremtidens forsknings- og udviklingsindsats skal styrke primærproduktion, forarbejdning, afsætning og efterspørgsel gennem løsning af konkrete vidensbehov og ved at komme med bud på visionære løsninger, der rækker ud i fremtiden.

Derfor har ICROFS udarbejdet en ny forsknings- og udviklingsstrategi med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder.

Bæredygtighed som omdrejningspunkt for fokusområder

Gennem seks fokusområder (Cirkulær Bioøkonomi, Klima & Miljø, Biodiversitet, Sundhed & Velfærd, Fremtidens Økologiske Forbruger og Økologien som Levevej) adresserer strategien de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og fødevaresystemer med henblik på at understøtte en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, imødekomme forbrugernes og samfundets forventninger til sunde kvalitetsfødevarer, og ikke mindst at bidrage til bæredygtighed og samfundsgoder.