Ny metode kan måle om planter er økologiske

Med en ny analysemetoder er det nu muligt at måle, om en plante er økologisk eller konventionelt dyrket.

Metoden er udviklet i projektet AuthenticFood, og er netop blevet præsenteret på et økologisk forskerseminar i Stockholm i begyndelsen af oktober.

Metoden er udviklet og afprøvet på økologiske og konventionelle tomater, og den har allerede tiltrukket sig stor opmærksomhed i offentligheden, konstaterer projektleder Kristian Holst Laursen.


Hidtil har analyse for pesticidrester været den eneste metode til at undersøge, om et produkt er økologisk eller ej. men i mange tilfælde er den metode utilstrækkelig, fordi pesticidresterne kan stamme fra jorden, fra vand eller være kommet via luften fra omgivende konventionelle marker.

 

Analyse for pestiscidrester utilstrækkelig


”I nogle tilfælde kan man faktisk finde økologisk producerede produkter, som indeholder pesticidrester og konventionelle produkter, der ikke gør," siger Kristian Holst Laursen.


Forskerne i projektet AuthenticFood har i stedet udviklet og afprøvet en vifte af forskellige nye metoder, der kan supplere de velkendte analyser.


Konsortiet bag AuthenticFood-projektet vil nu opfordre certificerings- og kontrolorganer til tage de nye metoder i brug.