Ny international strategi for forskning og innovation lanceret

ICROFS samarbejder med andre vidensmiljøer indenfor økologi i EU gennem ”TP Organics”, der er en såkaldt ”European Technology Platform”. TP Organics lancerede onsdag den 4. december en ny strategi for forskning og innovation indenfor økologisk jordbrug og fødevaresystemer. (Strategic Research and Innovation Agenda for Organics and Agroecology) i forbindelse med ”Organic Innovation Days 2019” i Bryssel, som samlede 200 deltagere fra hele EU.

 TP Organics samler virksomheder, landmænd, forskere og forbrugere på tværs af EU. Strategien er udviklet med bred inddragelse fra økologisektoren i hele EU og er et vigtig indspil til det kommende EU forskningsprogram ”Horizon Europe”, som starter i 2021.EU’s forskningsprogram er vigtigt for dansk økologi, fordi det udbyder store forskningsresurser, og giver stor vidensoverførsel og synergi til det danske vidensmiljø indenfor økologi. Der ud over skal der findes løsninger på de udfordringer, som den nye økologi-forordning medfører fra 2021, når den træder i kraft, og de udfordringer løses bedst i samarbejde med de øvrige EU lande.  Danske forskere indenfor økologi har i de tidligere og nuværende EU forskningsprogrammer været meget aktive, ikke mindst drevet af CORE Organic netværket. ICROFS har være koordinator for CORE Organic i alle de 15 år det har eksisteret, og har via de danske forskningsstrategier og vidensynteser samt et stort engagement sat et stort aftryk på de forskningsemner, der er sat fokus på.

Læs mere om TP organics og den nye strategi på https://tporganics.eu/