Ny håndbog til økologiske svineproducenter

En ny håndbog til landmænd og konsulenter skal gøre det nemmere at afhjælpe sundheds- og velfærdsproblemer hos øko-svin. Bogen er et resultat af det fælles europæiske forskningsprojektet ProPIG.

Diarre, smågrisedødelighed og problemer med ben og klove forekommer i stort set alle svinebesætninger, men nu får økologerne et nyt redskab, som kan bruges til at forebygge sygdomme og velfærdsproblemer hos både søer, smågrise og slagtesvin.

Det nye hjælpemiddel er en lamineret håndbog, man kan tage med i stalden, et opslagsværk, som bygger på erfaringer fra økologiske svinebesætninger i otte europæiske lande.

Håndbogen er et af de meget konkrete resultater af set fælles europæiske forskningsprojekt ProPIG (Core Organic II). Håndbogen bygger på praktiske erfaringer indsamlet af forskere og rådgiver fra 74 svineproducenter i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Tjekkiet, Schweiz og Østrig.

Formålet med håndbogen er at hjælpe landmænd og konsulenter til at forbedre dyrevelfærden i det økologiske svinehold. Ved hjælp af de overskuelige tjeklister gør den det muligt at identificerer årsagerne til sygdom og adfærdsforstyrrelser og få forslag til, hvordan problemerne kan afhjælpes.                                                                                                                                        

Bestil håndbogen:

Håndbogen "Improving health and wlefare of pigs" er udkommet på engelsk, tysk, fransk og tjekkisk.
Der foreligger ikke en dansk oversættelse, men den engelske version kan bestilles hos Tine Rousing, AU Foulum: tine.rousing@anis.au.dk mod indbetaling af et ekspeditionsgebyr. 

Håndbogen kan downloades gratis her

Video om håndbogen: