Ny bestyrelsesformand brænder for det grønne område

1. januar 2020 fik ICROFS ny bestyrelsesformand. Jørn Jespersen er særdeles godt kendt med de store udfordringer, den grønne omstilling skal adressere.

25.02.2020 | Camilla Mathiesen

Jørn Jespersen er ny bestyrelsesformand for ICROFS. Foto: Christine Dilling, ICROFS

Jørn Jespersen har altid haft det grønne område som sin røde tråd. Den 1. januar tiltrådte han som ny bestyrelsesformand for ICROFS. Bag sig har han en alsidig karriere, der både har bragt ham til Christiansborg og ind i den grønne sektor.

Han er oprindeligt uddannet civiløkonom inden for organisation og ledelse og som lærer, men det var hurtigt politik, der fyldte, først som formand for SFU, siden som folketingsmedlem for SF ad to omgange i sammenlagt 12 år. Her var det især miljø og fødevarer med vægt på internationale forhold og særligt udviklingslandenes vilkår, som var hans fokus.

Jørn Jespersen har de seneste 13 år været direktør i brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi, der arbejder for at fremme udviklingen af og rammerne for grønne erhverv med fokus på ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Han stopper dog som direktør 1. marts i år, men fortsætter med en del af det politiske arbejde.

Jørn Jespersen (th) besøgte bl.a. bioraffineringsanlægget på Foulum, da han for nyligt besøgte ICROFS' sekretariat. Her viste Uffe Jørgensen, Centerleder på CBIO, Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi, ham rundt. Foto: Christine Dilling, ICROFS

Naturen på dagsordenen

Jørn Jespersen var i 2012-2013 formand for Natur- og Landbrugskommissionen, som udarbejdede en række anbefalinger om erhvervets vilkår og om miljø, natur og klima, der siden er blevet refereret hyppigt til i den offentlige og politiske debat.

Han har desuden været formand for arbejdsgruppen Collective Impact om det åbne land, som står bag den aktuelle debat om en jordreform, som kan blive den største af sin art i 200 år, og som har skabt baggrund for arbejdet med princippet om multifunktionel jordfordeling. Han sidder desuden i bestyrelsen for Den Danske Naturfond, en privat non-profit fond, der gennem projekter arbejder for at skabe flere levesteder for dyr og planter og flere muligheder for store naturoplevelser.  

Vi skal eksportere viden

Jørn Jespersen ser frem til arbejdet i ICROFS’ bestyrelse og fortæller:
-Jeg er meget optaget af, hvordan man kan forene en fornuftig fødevareproduktion med natur og biodiversitet, og jeg tror på, at Danmark kan spille en vigtig rolle i verden ved at gå foran med en sådan produktion, der skaber rum for biodiversitet og skaber liv i landdistrikterne. I stedet for at eksportere så store mængder fødevarer som overhovedet muligt, skal vi udvikle et fødevaresystem, som satser på kvalitet og som skaber en god sammenhæng mellem natur, klima og landbrug - og så eksportere dén viden, de teknologier og de metoder til den store verden.

Om økologiens rolle i denne proces, siger Jørn Jespersen:
-Økologiens store fordel er, at man arbejder med naturen og ikke mod den. Derfor er det helt oplagt, at økologi er en del af løsningen på mange udfordringer. Når man så ser på den helt aktuelle situation, så mener jeg, at det at få klimaet med ind, så man producerer så klimavenligt som muligt, er den store udfordring og opgave.

Jørn Jespersen afløser Louise Gade, der var ICROFS’ bestyrelsesformand i 2018-2019.

Besøg