Ny bestyrelse i ICROFS er på plads

I december 2017 blev Louise Gade udnævnt som ny bestyrelsesformand for ICROFS. Nu er den nye bestyrelse også på plads og har afholdt sit første møde.

Direktør i VIA Efter- og Videreuddannelse og tidligere Aarhus borgmester, Louise Gade blev i december sidste år udnævnt til bestyrelsesformand for ICROFS. Louise Gade blev udnævnt af fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Bestyrelse og vedtægter
I stedet for ICROFS’ hidtidige internationale bestyrelse og den danske programkomite bliver der fremover én bestyrelse, som også tager sig af selve forsknings- og udviklingsprogrammerne. ICROFS' formål bliver ifølge de nye vedtægter:

”Centrets hovedformål er at bidrage til at videreudvikle en markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor for dermed at understøtte fortsat vækst for dansk økologi.

Herunder skal Centret endvidere bidrage til koordinering, styring og udførelse af strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj kvalitet, der understøtter udvikling af nye løsninger og tilpasninger i produktionen, der kan rykke hele den danske økologisektor mod stadig større bæredygtighed, øget produktivitet og bedre økonomi. Dette skal ske med udgangspunkt i det økologiske idégrundlag samt de økologiske principper og problemstillinger.

Forskningen skal bidrage til udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer i Danmark for derved at øge omstillingsmulighederne fra konventionel til økologisk jordbrugsproduktion og fremme en bæredygtig udvikling af jordbrug og fødevaresystemer som helhed under hensyntagen til de økonomiske, etiske og sociale aspekter, samt bidrage til udviklingen af fødevaresystemer, der kan fremme forarbejdningen, produktudviklingen og udbredelsen af økologiske fødevarer.

Forskningen skal desuden bidrage til udvikling og udbredelse af økologisk jordbrug og fødevaresystemer i Danmark som instrumenter til opnåelse af vigtige samfundsmæssige mål vedrørende miljø, klima, natur, dyrevelfærd og landdistriktsudvikling.” 

En række organisationer, forskningsinstitutioner og virksomheder har til fødevareministeren indstillet deres kandidater til bestyrelsen, og Esben Lunde Larsen har udpeget de 13 medlemmer inklusiv bestyrelsesformand Louise Gade.

Økologi til gavn for forbrugere og eksporten
Produktion og afsætning af danske økologiske varer er fortsat stigende, både herhjemme og i udlandet. Det er denne styrkeposition ICROFS har til opgave at understøtte og ligeledes at udvikle økologien til gavn for forbrugerne og eksportmarkederne.

- Jeg er meget glad for, at vi, i de kommende års arbejde i ICROFS, skal have et skarpt fokus på at understøtte den danske økologisektors vækstpotentiale ved at bidrage til sektorens udvikling gennem opbygning og formidling af ny og relevant viden, der kan bidrage til øget produktivitet og bæredygtighed, udtaler Louise Gade. 

I slutningen af februar mødtes den nye bestyrelse for første gang, og den første store opgave var at formulere det faglige fokus til et opslag for det kommende forskningsprogram, hvor de 25 mio. kr., der er afsat på finansloven, udbydes. Opslaget kommer den 15. marts med ansøgningsfrist den 11. juni 2018 og vil bl.a. kunne findes på GUDP’s og ICROFS' hjemmeside.

Læs mere om: