Markise over æbler øger udbytte, kvalitet og overskud

Æbler dyrket under markiser har i forsøg givet et overskud på ca. 50.000 kr. per år. Der er dog stadig usikkerhed bl.a. om, hvor længe markiser af plastik kan holde.

Forsøg i æbler har vist, at markiseoverdækning øger udbyttet og reducerer skader efter svampesygdomme. Markisen beskytter mod vejrlig, hagl og solskold og reducerer  skader og skrub på frugterne. Den indre frugtkvalitet -  det vil sige fasthed, sukker, syre -  påvirkes ikke af overdækningen.

Forskningsprojektet ProtectFruit har undersøgt effekten af overdækning, og i vores forsøg gav  usprøjtede, overdækkede æbler af sorten Elshof i gennemsnit over tre år et udbytte på 25,5 tons. Usprøjtede Elshof gav til sammenligning et udbytte på 14,7 tons og mange flere skadede frugter, mens  frugt sprøjtet med økologiske midler (svovl og kaliumbicarboibnat) gav  21 tons per ha. 

Usikkerheder og ulemper

En overdækning medfører ekstra omkostninger til stativ og plastik samt ekstra arbejdsindsats til opsætning og nedtagning. For at plastikken skal holde i længere tid, skal den efter høst enten rulles sammen i toppen eller tages af. Overdækningen skal være oppe fra skurvsæsonen starter i marts og til efter høst.

Desuden er systemet så nyt, at det stadig er usikkert. Om det virker i meget våde år, og en række andre spørgsmål er også uafklarede: Hvordan går det med indholdsstofferne i frugterne og  med insekterne på længere sigt? Hvor mange år kan stativ og plastik holde, og hvordan med det kosmetiske? Hvordan ser det ud i landskabet? Nogle af disse spørgsmål  arbejder vi videre med i ProtectFruit.

50.000 kr. i overskud pr. ha

De ekstra udgifter til dyrkning med markiser er 300.000 kr. per ha til materialer i opsætningssåret samt 400 arbejdstimer til opsætning. Dernæst 270 timer til op- og nedtagning af markisen hvert år. I år otte vurderer vi, at der skal nyt plastik på. Det er en ekstra udgift på 150.000 kr. Det store spørgsmål i denne produktion er derfor, om plastikken kan holde i otte år eller ej. 

Med et udbytte på 25,5 tons, hvoraf 20 pct. er frasorteret til most til en lavere pris og en pris pr. 1 kg konsumæbler på 9,00 kr. beregnes overskuddet til ca. 50.000 kr. per ha per år. Dette er et gennemsnit over plantagens levetid, som er sat til 15 år. Hvis plastikken skal skiftes en gang mere, reduceres overskuddet til ca. 40.000 kr. per ha per år. Af dette beløb skal beregnes udgifter til hegning, investeringer i maskiner samt forrentning og afskrivninger.

 

Muligheder med markiser

Udbyttet hos økologiske avlere med intensive dyrkningssystemer, hvor der ikke bliver sprøjtet, vurderes at være 13 tons per ha som gennemsnit over sorter og år. Heraf vurderes det, at 55 pct. af udbyttet er konsumfrugt og 45 pct. går til most. Med disse udbytter og samme priser som i eksemplet herover, beregnes der et overskud på ca. 3.000 kr. per ha per år som gennemsnit over 15 år.

Hos økologiske avlere, som bruger de tilladte hjælpestoffer, er der opnået et udbytte på 19 tons per ha i sorten Elstar. I dette senarie bliver overskuddet per ha per år i 15 år på ca. 40.000 kr. Af de her nævnte overskud skal der beregnes udgifter til hegning, investeringer i maskiner samt forrentning og afskrivninger.

ProtecFruit er et Organic RDD 2 projekt finansieret af GUDP og koordineret af ICROFS

Læs mere på projektets hjemmeside

t$p??xN