L&F: Fasthold førerpositionen i økologiforskning

DEBATINDLÆG FRA ALTINGET: Kirsten Lund Jensen, formand for ICROFS programkommitte, slår et slag for mere økologisk forskning og innovation i en kommentar på altinget.dk

Dansk økologi er en succeshistorie. Aldrig har der været efterspurgt, solgt og eksporteret så mange økologiske fødevarer som nu. Den økologiske omsætning udgør i dag otte procent af det samlede fødevaresalg i Danmark. Samtidig er eksporten stigende. Danske virksomheder eksporterede økologiske fødevarer for 1.533 mio. kroner i 2013. Det er en stigning på 31 procent fra 2012 til 2013.

Fasthold ambitiøse investeringer
En af de allervigtigste årsager til dansk økologis succes er, at den økologiske sektor er så innovativ, og at der bliver satset benhårdt på forskning. Der er mange initiativ- og iderige landmænd, og mange virksomheder, som er dybt engageret i produktudvikling. 

Men i Danmark har vi også et andet stort fortrin i forhold til mange andre lande: Vi har masser af praksisorienteret forskning på meget højt niveau og et unik samspil mellem de teoretisk tænkende forskere ved danske universiteter og de landmænd, som skal bruge forskningsresultaterne i hverdagen.

Det har vi blandt andet, fordi vi investerer i økologiforskning. I de seneste fire år har der været mellem 55 og 60 millioner til rådighed for økologisk forskning i Danmark, og der ligger en vigtig opgave for miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i at sikre, at det niveau som et minimum bliver fastholdt i de kommende år.

Vi er i front, når det kommer til innovative forskningsløsninger på økologiområdet, og den position skal vi fastholde.

International anerkendelse
Danmark høster stor anerkendelse i udlandet for vores økologiforskning, og derfor har vi opnået en koordinerende rolle for økologiforskningen i Europa. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, er placeret i Danmark.

Centeret koordinerer en lang række økologiske forskningssamarbejder både mellem danske forskningsinstitutioner, men også mellem danske og udenlandske forskere – ikke mindst i de andre EU lande.

Nytænk partnerskaber i fødevarebranchen
Dermed formidler vi ikke alene viden om dansk forskning, men også om forskning og ny viden fra andre europæiske lande. Et godt eksempel er et projekt som Healthy Growth, der involverer landmænd og forskere i ni forskellige EU-lande. Det handler om at udvikle nye former for partnerskaber på tværs af værdikæden fra landmand til supermarked.

Et af de danske landbrug, som er med i projektet, er Gram Slot, der på syv år ikke alene har øget det økologiske areal her i landet med 1300 hektar, men også skabt 70 nye arbejdspladser i en del af Danmark, hvor der virkelig er brug for det. En af årsagerne til, at det har været muligt, er en ny type partnerskab med en supermarkedskæde, Rema1000. 

Et skridt foran
De erfaringer, som bliver gjort i Gram og hos øvrige projektpartnere i Danmark, bliver gjort tilgængelige og anvendelige for landmænd i hele EU, netop fordi forskere opsamler, systematiserer, analyserer og formidler den viden, der bliver genereret af praktikerne i projektet.   

Fødevaresektoren er i konstant udvikling, og producenter og landmænd skal ikke bare følge den udvikling, men gerne være et skridt foran. Det kommer vi kun, hvis vi fortsat satser på forskning og videndeling.