Lettere adgang til viden om landbrug i EU

Succesfulde webinarer er netop blevet afholdt, som kan forbedre ''The Thematic Network Explorer’s Guide'' i EU H2020 projektet, EURAKNOS - en guide, som har til formål at styrke tematiske netværk.

EU H2020 projektet, EURAKNOS, som ICROFS er en del af, arbejder på at styrke EU's landbrugsvidendatabase ved at lægge grundstenene til et datasystem, der kan give landbrugssamfundet i Europa lettere adgang til ’bedste praksis’ fra alle EU's H2020 tematiske netværk. Tematiske netværk er projekter med flere aktører, som indsamler eksisterende viden og bedste praksis om et givet tema for at gøre det tilgængeligt for slutbrugere såsom landmænd, skovfogeder, rådgivere m.fl.

For at styrke de tematiske netværk samler EURAKNOS viden fra samtlige 34 EU H2020 tematiske netværk for at undersøge, hvilke databaser/platforme de forskellige tematiske netværk har opbygget og give guidelines til et fælles datasystem, der er let tilgængeligt og anvendeligt for landbrugssamfundet i Europa. Et system som er brugbart for alle tematiske netværk. Derudover arbejder EURAKNOS på at udvikle en fælles platform, som indeholder output fra alle tematiske netværk. 

EURAKNOS har nu udviklet en 'Thematic Network Explorer's Guide' til tematiske netværk, som er baseret på analyse af og interviews med eksisterende tematiske netværk. Udkastet til vejledningen skulle være valideret af et 'Knowledge Innovation Panel' på en workshop i Tallinn, Estland, men på grund af COVID-19-krisen var dette ikke muligt.

I stedet var ICROFS primus motor for at udføre en serie af 7 online webinarer fra 11. til 20. maj. I alt 63 deltagere deltog i webinarerne. Deltagerne var meget aktive og de mange inputs vil blive brugt til at forbedre vejledningen (the Thematic Network Explorer’s Guide) yderligere. 

Læs mere om EURAKNOS: https://euraknos.eu/about