Landmænd skal stemme om fremtidens økologi

Med et digitalt afstemningssystem får alle deltagere på Økologi-Kongres 2015 mulighed for stemme om, hvordan de mener, fremtidens økologiske landbrug kan blive mere samfundsnyttigt.

Økologiens samfundsværdi er et af de store temaer, på årets Økologi-Kongres, som afholdes i Vingstedcenteret uden for Vejle den 25. og 26. november.

Økologien leverer ikke kun gode fødevarer, men også fælles samfundsgoder som f.eks. pesticidfrie fødevarerne, bedre dyrevelfærd og mindre kvælstof i vandmiljøet, og ca. 70 danske forskere og eksperter har gennem næsten et år arbejdet på at kortlægge al eksisterende viden om økologiens samfundsmæssige værdi i Danmark.

Resultatet er vidensyntesen ”Økologiens betydning for samfundsgoderne,” som bliver præsenteret på kongressen. Vidensyntesen viser, at det på at det økologiske landbrug præsterer flot i forhold til samfundsgoderne, men træerne vokser ikke ind i himlen. Selv ikke de økologiske.  Der er plads til forbedring, når det gælder miljø, dyrevelfærd, klimabelastning/energi, natur/biodiversitet og i forhold til landdistriktsudvikling.

På kongressen for deltagerne mulighed for at give deres mening til kende om, hvordan forbedringerne bedst kan sek. I grupper på fire, diskuterer de, om det f.eks. skal være forbudt at kastrere økologiske grise, eller om der skal være skærpede krav til initiativer, der fremmer biodiversiteten – og mange andre emner.

Alle blive udstyret med en lille trådløs sender, en clicker, der gør det muligt at stemme anonymt. Svarene sendes via radiobølger til mødelederens computer, hvor et lille program indsamler og organiserer deltagernes tilbagemeldinger. Systemet er udlånt af Aarhus Universitet

ICROFS - Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer - har koordineret arbejdet med vidensyntesen, og står for arrangementet.

 - Vi håber den spændende afstemningsteknologi vil gøre kongressen endnu mere interessant og involverende, siger projektleder for Økologi-Kongres 2015 Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt, SEGES Økologi.

Læs mere om afstemningen med "clickers"