Konference: Økologiforskning skal understøtte vækst og troværdighed

Erling Bonnesen, Miljø- og Fødevareordfører (V), var vært ved ICROFS jubilæumskonference. Konferencen satte fokus på fremadrettet udvikling af økologisektoren på baggrund af erfaringer fra 20 års målrettet økologiforskning.

Bevillingerne til økologisk forskning og udvikling har været faldende siden 2013, og i år er der ikke afsat midler til et økologisk forskningsprogram, hvilket er problematisk i forhold til udviklingen af økologiske metoder og udnyttelse af markedspotentialet. 

I Danmark har udviklingen af økologisk produktion været baseret på viden. Forskning og udveksling af viden mellem landmænd, rådgivere, virksomheder og forskere har spillet en vigtig rolle. Et vigtigt skridt blev taget allerede i 1996, hvor Fødevareministeriet igangsatte det første nationale, koordinerede forskningsprogram i økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Med udgangen af 2016 kunne Danmark derfor fejre 20 års succes som foregangsland inden for økologisk fødevareforskning.

Hvad har vi i samarbejde med erhverv og brugere lært på baggrund af forskningen, og hvordan sikrer vi, at økologien forbliver en succes, som bidrager til økologiens samfundsgoder, herunder udvikling af landdistrikter, erhverv, biodiversitet, miljø, klima samt sundhed og velfærd for dyr og mennesker? Og hvordan sikrer vi, at økologien imødekommer forbrugernes krav og forventninger? Netop dette blev taget op, da Erling Bonnesen var vært ved jubilæumskonferencen d. 4. maj i Fællessalen på Christiansborg.  

Forskning i gummistøvlehøjde

Den økologiske landmand Hans Erik Jørgensen viste eksempler på, hvordan samarbejdet med forskere i regi af de økologiske forskningsprogrammer har givet ny viden og øget erhvervets muligheder for at leve op til markedets efterspørgsel og samtidigt følge de økologiske principper. Direktør, Poul Pedersen, i Thise Mejeri, viste i hvor høj grad videnopbygning i samarbejde med forskningsprojekter igennem samtlige 20 års ICROFS-programmer har bidraget til at skabe de produkter, som Thise er kendt for, blandt andet fortalte han om, hvordan forskningsprojekter har bidraget til at reducere antibiotika forbrug, forbedre fodring og mindske klima fodaftryk.

Opretholdelse af tillid kræver fortsat udvikling af økologien

Thomas Roland, ansvarlighedschef hos Coop, viste, hvordan forbrugerne fortsat har en umættelig interesse for et bredere sortiment af økologiske varer, hvilket beror på en tillid til, at økologien leverer på en række samfundsgoder. Han påpegede dog også behovet for at løse en række udfordringer, herunder skal forskningen fortsat arbejde for mindsket miljø- og klimabelastning, mindsket antibiotikaforbrug, flere bæredygtige gødningsalternativer og bedre dyrevelfærd. Dette skal sikres fortsat fokus i et fremtidigt forskningsprogram.

Som nævnt af ICROFS formand, Mette Wier:

”Det økologiske marked skal bygge på en tillid hos forbrugerne til, at økologien leverer offentlige samfundsgoder”.

Hvis ikke vi fortsat skaffer ny viden, der løser de udfordringer, den økologiske produktion har, vil sektoren ikke kunne følge med efterspørgslen. Og hvis vi ikke fortsætter med at kunne dokumentere fordele og ulemper ved økologi, vil forbrugernes tillid til - og villighed til at betale mere for - økologi, dale.

Nyt forskningsprogram skal skabe innovation og samarbejde

Ved konferencen deltog en række forsknings- og fødevarepolitiske ordførere, herunder Erling Bonnesen (V), Orla Østerby (C), Jens Henrik Thulesen Dahl (O), Bruno Jerup (Ø) og Christian Poll (Å).

Det var godt at høre, at politikerne er klar over udfordringen og ønsker at bygge videre på Danmarks førerposition inden for både økologi generelt - og økologisk forskning i særdeleshed. Under debatten gav ordførerne klart udtryk for en anerkendelse af den store indflydelse, som forskningen har haft på økologien.

Konkurrencen om forskningsmidlerne er stor. Derfor er det vigtigt, at den økologiske bevægelse står sammen om kravet om et nyt forskningsprogram i regi af ICROFS som det højest prioriterede ønske til Finanslov 2018, hvilket er en nødvendighed for fortsat at kunne etablere et stærkt samarbejde mellem forskere og økologisektorens konsulenter, landmænd og virksomheder. 


Se jubilæumsnotat, resumé og præsentationer fra dagen nedenfor

Jubilæumsnotat: FREMTIDENS ØKOLOGIFORSKNING - GRUNDLAG FOR EN FORTSAT SUCCES

Resumé af jubilæumskonference

Præsentationer:

Har økologiforskningen betydning for vores samfund?
Mette Wier, Formand for ICROFS bestyrelse Har økologiforskningen betydning for vores samfund?

Hvilke udfordringer står udviklingen af den økologiske sektor overfor?
Henrik Biilmann, Direktør, Friland A/S og Formand for Det Økologiske Erhvervsteam  

Hvordan drager den økologiske landmand nytte af økologiforskningen?
Hans Erik Jørgensen. Økologisk landmand og Formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion

Hvad betyder økologiforskningen for fødevarevirksomhederne?
Poul Pedersen, Direktør, Thise Mejeri  

Hvad betyder økologiforskningen for vores danske fødevarer og de danske forbrugere?
Thomas Roland, Ansvarlighedschef, Coop Danmark  

Hvilken betydning har det europæiske forskningssamarbejde for udviklingen af økologisektoren?
Marc Duponcel, European Commission, DG Agriculture and Rural Development  

Hvordan dækker vi økologisektorens fremtidige forskningsbehov?
Niels Halberg, Centerleder for ICROFS