Kom til "Rodens dag" 26. august 2020

Dybe rødder – hvilken forskel gør de? Det kan du blive klogere på til Rodens dag, hvor potentialet og perspektiverne i afgrøder med dybe rødder er i fokus.

Kom til Rodens dag og oplev:

  • hvordan man studerer rødder i 4-5 meters dybde, og
  • hvad forskerne har fundet ud af, og vær med til at diskutere
  • hvordan vi udnytter de dybe rødders potentiale i flerårige afgrøder

 Vi ved at nogle planter – også kendte afgrøder – har rødder, der går rigtig langt ned i jorden, 3-5 meter eller mere. Vi ved bare ikke så meget om, hvilke fordele disse planter har – om det giver bedre adgang til vand og næringsstoffer - og om der er et større potentiale for at binde kulstof i jorden hos planter med dybe rødder.

Kan man intensivere fødevareproduktionen på en bæredygtig måde ved at integrere planter med dybe rødder i dyrkningssystemerne? Og har flerårige afgrøder et særligt potentiale – og i så fald, hvordan udnytter vi det?

 Det er nogle af de spørgsmål, der sættes fokus på ved
Rodens dag, tirsdag d. 26. august 2020 på Højbakkegaard, Københavns Universitet, Højbakkegårds Alle 30, 2630 Tåstrup.

Om formiddagen vises de helt unikke faciliteter i marken, som giver mulighed for at studere dybe rødder, og forskerne fortæller om resultaterne fra projektet.

Om eftermiddagen indbydes til seminaret: ’Kan vi udnytte de dybe rødders potentiale i forbindelse med flerårige afgrøder – hvad og hvordan?’

Der bydes på en let frokost mellem de to dele af arrangementet.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Der vil blive åbnet for tilmelding i begyndelsen af august

Dagen arrangeres i regi af forskningsprojektet Deep Frontier, der er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og Internationalt Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS). Projektet er finansieret af Villum Fonden, se mere om Deep Frontier projektet her


DAGENS PROGRAM:

(MINDRE ÆNDRINGER KAN FOREKOMME)

9:30 – 12:15: Fremvisning af Deep Frontier og Radimax faciliteter og resultater

09:30 – 10:00: Ankomst og kaffe

10:00 – 10:15: Velkomst og introduktion til dagens program og projekterne Deep Frontier og Radimax

10:15 – 12:15: Fremvisning af faciliteter og resultater (Deep Frontier rodtårne og Deep Frontier og Radimax ’felt-laboratorium’/markforsøg)


12:15 - 13:00       Frokost

13:00 – 15:30: Seminar - Kan vi udnytte de dybe rødders potentiale
i forbindelse med flerårige afgrøder – hvad og hvordan?

Formål:

Diskutere muligheder for at udnytte de dybe rødders potentiale gennem flerårige afgrøder og hvordan vi kan udvikle et landbrug, der integrerer flerårige afgrøder med dybe rødder. Der tages udgangspunkt i Kernza og Lucern som modelafgrøde/studieobjekt f.eks. i forhold til kulstofbinding, og der inddrages desuden andre afgrøder med potentiale.

 

Oplæg og oplægsholdere:

  • Hvad har vi i Deep Frontier lært om dybe rødders potentiale og flerårige afgrøder? (Kristian Thorup-Kristensen, Københavns Universitet/Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet)
  • Biomasse produktion og bioraffinering på flerårige afgrøder (Uffe Jørgensen, Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet)
  • Erfaringer med den nye flerårige afgrøde Kernza, Thinopyrum intermedium (Timothy Crews, The Land Institute. On-line præsentation på engelsk ’Experiences with the new perennial crop Kernza, Thunopyrum intermedium’ )
  • Regenerativt Landbrug (Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – afventer endelig bekræftelse)
  • Forædling og udvikling af potentielle flerårige afgrøder (Christian Sig Jensen, DLF )
  • Kan vilde planter blive fremtidens flerårige afgrøder? (Michael Broberg Palmgren, Københavns Universitet)

Diskussion og afslutning

Hent invitation og program som pdf her

Tilmeld dig Rodens Dag her Obs! Tilmelding senest 20.08. nødvendigt pga. begrænset antal pladser