Giv input til ny dansk strategi for forskning og udvikling i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

I de kommende måneder skal bestyrelsen for ICROFS udarbejde en ny strategi for forsknings- og udviklingsaktiviteterne i de kommende år, og ICROFS' bestyrelse ønsker at inddrage relevante interessenter i processen.

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), koordinerer på vegne af GUDP, Miljø- og Fødevareministeriet, de nationale forskningsprogrammer om økologisk jordbrug og fødevaresystemer (Organic RDD programmerne). En bestyrelse med 13 medlemmer, der repræsenterer erhvervet, industrien, forbrugerne og forskningsverdenen, udstikker retning og mål for ICROFS. 

Bestyrelsen ønsker input i forhold til udviklingen af en ny forsknings- og udviklingsstrategi.

Se spørgerammen, der kan danne udgangspunkt for at formulere et indspil til strategien.

Indspil til strategien bedes sendt til ICROFS senest den 1. juni 2019 på icrofs@icrofs.org. 


ICROFS indbyder desuden til strategi-workshop for forskere:

  • tirsdag den 28. maj kl 9.30-11.30 på AU-Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, mødelokale 4.

Workshops organiseres af ICROFS’ sekretariat i samarbejde med ICROFS' bestyrelsesmedlemmer, lektor Jakob Magid (KU), professor Dorte Lau Baggesen (DTU), institutleder Klaus Lønne Ingvartsen (Aarhus Universitet) og lektor Vibeke Langer (Danmarks Frie Forskningsråd).

Tilmelding til workshop skal ske senest den 24. maj 2019 på
icrofs@icrofs.org
eller telefon 87157771.