Kom med ideer til Økologi-Kongres 2021

Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Netop nu har du mulighed for at byde ind med ideer til kongressens oplæg

Årets økologi-kongressen finder sted på Vingsted Hotel og Konferencecenter den 25.- 26. november 2021. Vi er nu gået gang med at sammensætte et spændende program med den nyeste faglige viden om økologi. 


Temaet for årets Økologi-Kongres er: Selvforsyning, lokalforsyning og robusthed.


 Programmet er helt åbent, så hvis DU har emner eller input, som du mener kan være interessant - så send dine forslag i dette skema i en mail til Finn Strudsholm fns@seges.dk? senest den 25. marts 2021. 

Skriv dit/dine forslag med en kort begrundelse sammen med dit navn og mailadresse, og vi tager dem med i den videre proces med programmet.

Om kongressen

Økologikongressen har siden 1998 været det nationale samlingspunkt, hvor man kan diskutere og inspirere hinanden til fortsat udvikling af dansk og europæisk økologi. Det har været kendetegnende, at kongresserne har været gennemført som samarbejde mellem flere organisationer. Det brede og frugtbare samarbejde har betydet succesfulde nationale kongresser til gavn for alle led i den økologiske fødekæde fra jord til bord.

Økologi-Kongressen henvender sig til landmænd, konsulenter, forskere, køkkenledere, organisationer, myndigheder og ansatte i virksomheder, der arbejder med økologiske produkter. Kongressen byder på faglige møder med den nyeste viden og vigtige værdidebatter med udgangspunkt i økologiens grundprincipper.

Besøg kongressens hjemmeside