Jubilæumskonference: Fremtidens økologiforskning - grundlag for en fortsat succes

Vær med til at diskutere fremtidig økologiforskning og -udvikling d. 4. maj kl. 13-16.30 i Fællessalen på Christiansborg.

Den økologiske sektor vækster. Danskerne har verdens højeste øko-forbrug, og store dele af landbruget er interesseret i at lægge om til økologisk produktion. Et vigtigt skridt til, hvor vi er i dag, blev taget for tyve år siden, hvor Fødevareministeriet igangsatte det første nationale, koordinerede forskningsprogram i økologisk jordbrug og fødevareproduktion.

Erling Bonnesen, Miljø- og Fødevareordfører (V), er vært ved en jubilæumskonference og debat arrangeret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). Konferencen og debatten vil sætte fokus på fremadrettet udvikling af økologisektoren på baggrund af erfaringer fra 20 års målrettet økologiforskning.

OBS! Tilmelding nødvendig. Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet, dog senest 2. maj.

TILMELD DIG HER

Ved automatisk tilbagesvar om manglende plads, er det muligt at komme på venteliste ved at kontakte
Janne Krabsen på janne.krabsen@icrofs.org eller på tlf. 87 15 77 71  

Se jubilæumsnotat

Læs invitation

Se det opdaterede program