Internationalt tidsskrift udgiver særnummer om ICROFS-konference i USA

Det canadiske videnskabelige tidsskrift Sustainable Agriculture Research har helliget hele sit august-nummer til forskerindlæggene fra den OECD-støttede konference, som ICROFS afholdt i Californien i efteråret 2014 sammen med det amerikanske landbrugsministerium, USDA.

Det er nu muligt at læse forskerindlæggene fra en stor international konference, som ICROFS afholdt i Californien i november 2014 sammen med det amerikanske landbrugsministerium, US Department of Agriculture (USDA) og Organic Management Systems Group of American Society of Agronomy (ASA-OMS).

”Vi er både glade og stolte over, at et anerkendt internationalt tidskrift som Sustainable Agriculture Research udgiver forskernes indlæg fra denne vigtige konference som et særnummer. Det viser også, at vi har noget at byde på i Danmark, som har international relevans” siger Lise Andreasen, international koordinator i ICROFS.

”Særnummeret er fyldt med vigtig og topaktuel viden, som nu når meget længere ud, end ICROFS  selv ville kunne alene.  Det er meget glædeligt, fordi der er et presserende behov for at udbrede kendskabet til de økologiske produktionssystemer som en farbar vej til en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktionen, der kan levere samfundsgoder som rent drikkevand og mindre miljøbelastning,” siger Lise Andreasen.

Dansk-amerikansk samarbejde

Konferencen, som alle artiklerne i Sustainable Agriculture Research stammer fra, handlede om bæredygtig fødevareproduktion og økologi og havde titlen ”Innovations in Organic Foodsystems for Sustainable Production and enhanced ecosystem services.” Den samlede forskere fra 12 OECD-lande i Long Beach, Californien den 1. og 2. november 2014.

Alle indlæggene belyser aspekter af konferencens overordnede tema, som var de udfordringer, den videnskabelige forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer står over for, når man vil udvikle systemer og metoder, der på én gang er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige og samtidig er leveringsdygtige i samfundsgoder som rent drikkevand, høj biodiversitet, lav klimabelastning mv.

ICROFS direktør Niels Halberg og den internationale koordinator Lise Andreassen har sammen med tre internationale forskere skrevet introduktionen til særnummeret, og ICROFS specialkonsulent Ilse A. Rasmussens har ydet væsentlige bidrag til en stor artikel om økologisk forskning og udvikling i Danmark i perioden 1996 til 2010 og effekter i erhverv og samfund. Yderligere to danske forskere, Mette Vaarst og Erik Steen Jensen, optræder på forfatterlisten.  

Download særnummeret her

Læs mere om konferencen i Californien

Læs forskerindlæggene i Sustainable Agriculture Research. vol4, no. 3, Aug. 2015