Infomøder om Organic RDD 4 (aflyst)

ICROFS' og GUDPs planlagte informationsmøder om opslaget til Organic RDD 4 er aflyste, men du har mulighed for at kontakte ICROFS eller GUDP, hvis du har spørgsmål til indholdet i opslaget og ansøgningsproceduren. Du har desuden mulighed for at indsende din projektidé, hvis du har behov for sparring.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har netop åbnet for ansøgninger til en ny pulje på op til 25 mio. kr. til forskning og udvikling, som gør økologisk landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd. ICROFS er koordinator.  

OBS: Informationsmøderne er aflyste pga. for få tilmeldte, men du har mulighed for at kontakte ICROFS eller GUDP, hvis du har spørgsmål. Du har desuden mulighed for at indsende en 1-sides beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet. Projektbeskrivelsen sendes til gudp@lbst.dk.  

Skabelon til projektbeskrivelse, du kan indsende for at modtage sparring 

Læs mere om opslaget

ICROFS' e-mail: icrofs@icrofs.org