Ikke så stor forskel på udbyttet i økologisk og ikke-økologisk landbrug

Forskellen i udbytte på økologisk og konventionelt landbrug er ikke nær så stor, som tidligere vurderet. Det er konklusionen i en netop publiceret artikel i det videnskabelige peer-reviewed tidsskrift, Royal Society Publishing.

Foto: Colourbox

Under titlen “Diversification practices reduce organic to conventional yield gap” forklarer forskerne, at de med nye metoder har gen-beregnet forskellen på udbytte i økologiske og konventionelle landbrug. Tidligere har man regnet med en forskel på 25 pct., men det har forskerne Lauren C. Ponisio, Leithen K. M’Gonigle, Kevi C. Mace, Jenny Palomino, Perry de Valpine og Claire Kremen nu nedjusteret til 19, 2 pct.

De har anvendt et tre gange større meta-dataset end ved tidligere analyser – i alt 115 studier med mere end 1000 observationer. Dét, kombineret med et nyt hierakisk analytisk system, som bedre er i stand til at tage højde for forskeligheden og strukturen i data, har gjort analysen mere nøjagtig og betyder altså, at forskerne kan konkludere, at udbytte-forskelen er mindre end hidtil antaget. 

Samtidig og måske endnu vigtigere har forskerne udpeget to konkrete agro-økologiske fremgangsmåder, som beviseligt bidrager til en højere produktion i økologisk landbrug, men ikke i konventionelt. Det drejer sig om henholdsvis sædskifte og brugen af flere afgrøder på sammme mark. 

Læs hele artiklen her.