ICROFS indbyder til konference på Christiansborg om økologiforskningens rolle i den grønne omstilling

  Med Anders Kronborg, (fødevareordfører for Socialdemokratiet) som vært, indbyder ICROFS til konference i Fællessalen på Christiansborg d. 17. marts 2020 kl 12 til 16.
Her vil ICROFS, som administrerer det danske økologiforskningsprogram Organic RDD og det europæiske samarbejde om økologiforskning, Core Organic, præsentere sin nye strategi for fremtidens danske økologiforskning. Strategien udpeger seks nøgleområder, hvor økologien spiller en vigtig rolle i omstillingen til et grønt og bæredygtigt samfund - og identificerer forskningsbehovene på hvert af disse områder.

Fortsat forskning, udvikling og innovation er helt essentielt, hvis vi fortsat skal styrke og udvikle økologiens bidrag til samfundet på områder som miljø og klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed – men hvor er behovene og potentialerne, hvordan gør vi det bedst? Det vil vi gerne både gøre dig klogere på OG høre din mening om d. 17. marts 2020. Vel mødt!

Følg med på ICROFS' hjemmeside, hvor mere info samt program for dagen følger snarest.