GUDP udbyder 25 mio. kr. til nyt økologisk forskningsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har netop åbnet for ansøgninger til en ny pulje på op til 25 mio. kr. til forskning og udvikling, som gør økologisk landbrug mere ressourceeffektivt, herunder forbedrer den økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og understøtter husdyrsundhed og -velfærd. ICROFS er koordinator.

Ansøgningsfrist: Den 11. juni kl. 12.00
Se den faglige prioritering af udbuddet
Ansøgningsskemaer samt vejledning

”Innovation, vækst og troværdighed” er pejlemærker for de projekter, som kan komme i betragtning, når Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, uddeler de ca. 25 millioner kroner, der er afsat til økologisk forskning, udvikling og demonstration fra 2019.

Der åbnes for ansøgninger den 15.3.2018, og ansøgningsfristen udløber den 11. juni klokken 12. 

Det nye forskningsprogram er det fjerde af sin art. Det bygger på en forskningsstrategi udarbejdet af ICROFS i dialog med store dele af den økologiske sektor. ICROFS’ nye bestyrelse har udvalgt to temaer som udbuddet prioriterer: Klima og Miljø samt Husdyrsundhed og –velfærd. For begge temaer ønskes især ansøgninger, som både kan fremme den økologiske produktion herunder produktiviteten og forbedre økologiens bidrag til samfundsgoder. Læs mere om temaerne på GUDPs hjemmeside.

Arbejdet med at bedømme ansøgninger og den løbende opfølgning af projekter koordineres lige som foregående Organic RDD-programmer af ICROFS og får navnet Organic RDD 4 (Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 4).

GUDP vil have konkrete løsninger

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der udfører forskning samt udvikler og/eller demonstrerer forretningsorienteret nytænkning i det danske økologiske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, der på samme tid understøtter både grøn og økonomisk bæredygtighed samt ansøgninger om tilskud til projekter, hvor der udføres forskning og evt. udvikling og/eller demonstration vedr. økologisk jordbrugs bidrag til samfundsmæssige gevinster. 

Indkaldelsen dækker ansøgninger til forskningsprojekter, som kan søge et samlet tilskud på 0,5-5 mio. kr., og som kan vare op til 4 år. 

Som udgangspunkt reserveres mindst 80 pct. af midlerne til projekter med forretningsplan jf. GUDPs principper, men op til 20 pct. af midlerne kan anvendes til projekter vedr. økologisk jordbrugs bidrag til samfundsmæssige gevinster (uden forretningsplan). Den endelige fordeling afhænger af kvaliteten af ansøgningerne. 

Overordnede mål og pejlemærker

GUDP ønsker først og fremmest ansøgninger fra projekter, som peger på konkrete løsninger, inddrager både kort- og langsigtede perspektiver og involverer brugerne på en målrettet måde.

Forskningen i Organic RDD-programmerne skal understøtte fortsat vækst i den danske økologisektor.

Forskningen skal: 

  • Være praksisnær
  • Prioriteres i tæt samarbejde med erhvervet
  • Være af høj international kvalitet
  • Skal formidles effektivt til brugerne
  • Skal sikre kort vej fra ny viden og til implementering i praksis
  • Skal via videnopbygning understøtte økologiens udvikling i retning af at levere samfundsgoder 

Fortsat vækst for økologien er forankret i:

1. INNOVATION: En innovativ produktion, der sikrer et stærkt udbud af danske rå- og færdigvarer til  konkurrencedygtige priser

2.VÆKST: En fortsat voksende efterspørgsel i Danmark og udlandet

3. TROVÆRDIGHED: Høj forbrugertillid, herunder troværdighed omkring økologiens bidrag til samfundsgoder. 

Økologisk forskning og udvikling skal tage udgangspunkt i disse pejlemærker.

Vurdering af ansøgninger

GUDP samarbejder med ICROFS om udbuddet, og det er ICROFS, som primært varetager den faglige del af sagsbehandlingen. Danmarks Innovationsfond har godkendt, at ICROFS varetager den forskningsfaglige vurdering via et internationalt ekspertpanel. ICROFS’ bestyrelse vurderer ansøgningerne og indstiller, hvilke projekter der skal finansieres, til GUDP-bestyrelsen, der tager den endelige beslutning. 

Informationsmøder:

ICROFS og GUDP holder orienteringsmøder om opslaget til Organic RDD 4, hvor du kan få mere at vide om indholdet i opslaget, ansøgningsprocedure, bedømmelse af ansøgningerne m.m. Der vil også i begrænset omfang være mulighed for sparring omkring projektideer.

Møderne afholdes i hhv. Aarhus d. 16. april kl. 13:00 – 15:30 og i København d. 18. april kl. 14:30 – 17:00.

Deadline for tilmelding senest 11.4. til icrofs@icrofs.org, hvorefter du vil modtage nærmere informationer om mødelokale og dagsorden.

Sparring om projektidéer

Derudover tilbyder såvel ICROFS' sekretariat som GUDP-sekretariatet sparring om projektidéer. Gerne på baggrund af en 1-sides projektskitse fra potentielle ansøgere. En skabelon findes sammen med ansøgningsmaterialet på GUDPs hjemmeside under ”Om tilskuddet”. Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til GUDP-sekretariatet: gudp@lbst.dk. Du skal påregne op til 2 ugers behandlingstid.


Ansøgningsskemaer samt vejledning

Du finder indkaldelse, vejledning og ansøgningsskemaer på GUDPs tilskudsguide på GUDPs hjemmeside.


Ved spørgsmål, kontakt:

 

Ilse A. Rasmussen, 
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 
Tlf: +45 87 15 79 92 
E-mail: Ilsea.Rasmussen@icrofs.org