GUDP udbyder 20 mio kr. til nyt økologisk forskningsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har netop åbnet for ansøgninger til en ny pulje på 20 mio. kr. til forskning og udvikling, som gør økologisk landbrug mere ressourceeffektivt. ICROFS er koordinator.

Ansøgningsfrist: den 15. juni 2016 kl. 12
Ansøgningsskema hos NaturErhvervstyrelsen

”Vækst, troværdighed og robuste systemer” er overskriften på de projekter, som kan komme i betragtning, når Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram, GUDP, uddeler de 20 millioner kroner, der er afsat til økologisk forskning, udvikling og demonstration fra 2016 til 2020.

Der blev åbent for ansøgninger den 18.3.2016, og ansøgningsfristen udløber den 15.6.2016 klokken 12. 

Det nye forskningsprogram er det tredje af sin art. Det koordineres lige som foregående Organci RDD-programmer af ICROFS og får navnet Organic RDD 3.

I det nye opslag er det udelukkende projekter med forskningsfagligt indhold og forretningsplan, der kan opnå støtte. Projekterne skal understøtte en øget omlægning til økologi i landbruget og fremme økonomisk robuste bedrifter. Samtidigt skal de sikre, at den økologiske sektor lever op til de økologiske principper og bevarer integriteten. Og endelig skal de bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer bl.a. ved at sikre et godt miljø, bæredygtigt forbrug og recirkulering af ressourcer.

GUDP vil have konkrete løsninger

GUDP ønsker først og fremmest ansøgninger fra projekter, som peger på konkrete løsninger, inddrager både kort- og langsigtede perspektiver og involverer brugerne på en målrettet måde. Formålet er at øge de økologiske systemers produktivitet og ressourceeffektivitet. Udbytterne i mark og stald skal være større og  ressourceforbruget i form af gødning, foder m.v. skal være mindre.

Den forbedrede ressourceeffektivitet vil potentielt set både styrke økologiens troværdighed og være med til at gøre bedrifternes økonomi mere robust, og den skal i høj grad dreje sig om bedre udnyttelse af næringsstofferne og dermed mindre tab til miljøet.

Forbedret produktivitet i et økologisk perspektiv skal overordnet handle om samspillet mellem jordens frugtbarhed, sædskifter, jordbehandling og efterafgrøder, græsningssystemer og frilandssystemer, selvforsyning med foder, gødningshåndtering, forebyggelse af sygdomme og skadedyr samt staldsystemer mm.

Vurdering af ansøgninger

GUDP samarbejder med ICROFS om udbuddet, og det er ICROFS, som primært varetager den faglige del af sagsbehandlingen. ICROFS sammensætter et ekspertpanel, der skal vurderer ansøgningerne og deres forskningsfaglige kvalitet.

Informationsmøder: ICROFS inviterer til informationsmøder i løbet af april. Følg med på hjemmesiden.  

Hent ansøgningsskema her

Læs mere her

 

??1?^?u