Gode råd om dyrevelfærd til økologiske ægproducenter fra HealthyHens

Det fælles europæiske forskningsprojekt HealthyHens har udgivet et hæfte med anbefalinger, som kan hjælpe økologiske ægproducenter til at hæve niveauet for sundhed og velfærd i besætningen gennem bedre driftsledelse.

Inden for den økologisk produktion er der et stort potentiale for at opnå et højt niveau af dyrevelfærd, og de forbrugere, der for eksempel køber øko-æg har en forventning om, at de økologiske høns har haft det bedre end konventionelle høns. 

Det kan imidlertid godt være en stor udfordring for de økologiske ægproducenter at leve op til de positive forventninger. Derfor har det europæiske forskningsprojekt HealthyHens (CORE Organic II) identificeret en række punkter, hvor bedre driftsledelse kan forbedre hønsenes sundhed og velfærd.

HealthyHens har nu udgivet et hæfte med anbefalinger. 

Sådan forbedres velfærden for øko-høns:

  • Reduktion af parasitbelastningen
  • Begrænsning af fjerpilning og kannibalisme
  • Reduktion af fodlidelser
  • Reduktion af brystbensskader
  • Bedre brug af udearealet
  • Mere jævn for fordeling af gødningen i udearealet

DOWNLOAD: Hæftet med anbefalinger fra HealthyHens