Gamle sorter af kål og rødbeder skal dyrkes igen

Forskningsprojektet MOVE vil undersøge, hvordan frø af gamle grønsagssorter med interessante egenskaber kan blive tilgængelige for hobbyavlere og økologiske landmænd.

Foto: Ulla Skovsbøl

I gamle dage smagte kålen anderledes og rødbederne fandtes i flere forskellige størrelser. De gamle grønsagssorter, som ikke længere er på markedet, kan have andre egenskaber end de moderne, og i nogle tilfælde er det egenskaber, som er særdeles relevante for økologiske avlere.

Derfor vil forskerne bag MOVE, et nyt toårigt projekt, ved Aarhus Universitet, hente frø i Nordisk Genbank og afprøve gamle sorter af kål, rødbeder og eventuelt gulerødder i samarbejde med frøfirmaet Vikima Seed.  I projektet vil man også producere frø af de gamle sorter, og frøproduktionen skal finde sted hos erfarne frøavlere i Vikima Seeds netværk.

”Mange af de sorter, som ikke bruges mere, er tilpasset en mindre intensiv dyrkningsform med lavere input af bl.a. gødning. Derfor kan de have et mindre krav til næringsstoffer, og de kan være mere robuste og sygdomsresistente. Det er egenskaber, som er særligt interessante i økologisk dyrkning,” siger projektleder Lise Deleuran fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Øget interesse for gamle sorter

I de senere år har der været en stigende interesse både blandt økologiske landmænd og hobbyavlere i Danmark for at bevare og bruge gamle eller udgåede plantesorter. Der bliver forsket i sorternes robusthed, sundhed og historie, og det har været med til at øge interessen. Imidlertid kan man ikke længere købe frøene af alle disse sorter.

Det skyldes, at der i dag er meget høje krav til ensartethed, og de egenskaber, der sikrer et meget standardiseret produkt er blevet fremherskende. Samtidig er mange af de små frøfirmaer blevet opkøbt af store internationale aktører. Resultatet er, at det efterhånden er meget få sorter, som er tilgængelige for forbrugerne, forklarer Lise Deleuran.

”Der er blandt andet fundet sundhedsfremmende stoffer i nogle af de sorter, som ikke længere er på markedet. Dem vil vi gerne gøre tilgængelige – også for mindre erhvervsvirksomheder og ikke kun for private haveejere,” siger hun.

EU´s frølov på stand-by

I øjeblikket er arbejdet med den nye frølov i EU sat lidt på stand-by, men i Danmark er det nu lovligt at bytte frø til privat brug. Kun frø til kommerciel markedsføring og brug er omfattet af EU´s lovgivning om frø og MOVE’s sigte er netop de mindre, kommercielle producenter. Der er tre målgrupper for MOVE, nemlig de private, ikke-kommercielle, de små (økologiske) producenter, samt store kommercielle grønsagsproducenter.

Lise Deleuran håber, at MOVE vil kunne finde sorter, som ikke er tilgængelige  for øjeblikket og følge dem hele vejen ud i kæden.  

”Målet er bestemt at få gjort nogle af sorterne tilgængelige, så de også kan dyrkes af økologiske landmænd som kommercielle afgrøder,” siger hun.

Projektet MOVE (Marketing of Organic VintagE plant material) er en del af Organic RDD 2.2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Yderligere information: Lise Christina Deleuran, AGRO, Aarhus Universitet, Lise.Deleuran@agro.au.dk