Fritjof pærer siger: ”Ja tak til tag!”

Hos Sæby Frugt på Sjælland blev familien Madsen for tre år siden nød til at træffe en vigtig beslutning: Skulle de unge, økologiske pæretræer med skurv ryddes eller overdækkes? De valgte overdækning, og det har de ikke fortrudt.

Jette Madsen fra Sæby Frugt siger uden tvivl i stemmen: ”Vi kan kun dyrke pærer, hvis de er under tag!” Så klar er meldingen efter tre år med overdækkede pæretræer.

Familien etablerede den økologiske frugtplantage ved Tissø på Vestsjælland i 2008. Plantagen består primært af forskellige æblesorter. Men familien ville gerne tilbyde kunderne andet end æbler og valgte derfor i 2011 at plante en række med Herrepærer og Fritjof-pærer. De to sorter er plantet skiftevis på rækken, der er 70 meter lang. 

- Vi valgte at slå os ned her ved Tissø, fordi det sjældent er helt vindstille. Blæst er vigtig for, at træer og frugter kan nå at tørre, inden svampesporerne får fat. Derfor placerede vi plantagen på en lille bakketop, hvor blæsten kan komme fra alle sider, og hvor der aldrig har været frugtplantage før, forklarer Lars Madsen fra Sæby Frugt.

Lars Madsen påpeger, at selvom vi i Danmark har haft store regnmængder de senere år, så er det faktisk ikke de store regnskyl, der giver de største problemer. Det er den stille silende regn, hvor det ikke blæser, og hvor træerne ikke kan tørre, der skaber de største problemer for frugtavlere.  

Ingen brug af sprøjtemidler
Lars Madsen tilføjer, at de ikke er tilhængere af at bruge økologisk godkendte sprøjtemidler, selvom det er tilladt. 

Overdækning er en god investering, mener Jette og Lars Madsen.

 - Vi bruger kun gødning og vander i tørre  perioder. Vi har sammen med vores  konsulent valgt æble- og pæresorter, der er  robuste, og som ikke er så modtagelige for  sygdomme. Vores æbler er fine, men  pærerne blev allerede det andet år ramt af  skurv. Det efterfølgende år blev endnu  ringere, og vi var ved at give op. Men vi  valgte at give træerne en sidste chance og  deltage i forsøg med overdækning.

 - Den første overdækning, vi satte op, gik til i  den første storm, den blev udsat for. Men det  design vi har nu, kan vi klart anbefale – det  er effektivt og nemt at håndtere, når først  det er sat op, siger Lars Madsen. 

 Spiser med øjnene
 Overdækningen går knap en meter ned på  begge sider af træet, og alligevel er  størstedelen af træet beskyttet mod regn.

 

 
Overdækning er en god investering, mener Jette og Lars Madsen.    

- Vi er jo forbrugere som alle andre og spiser  med øjnene. Inden træerne blev overdækket  var frugterne så hårdt angrebet af skurv, at  vi slet ikke kunne sælge dem. Det var kun  vores køer, der fik glæde af dem. Med de  overdækkede træer kan alle pærerne sælges,  også dem fra de nederste grene. I løbet af tre år er vi gået fra 0 pct. til 95-  100 pct. i solgte pærer, pointerer Jette  Madsen.

Til etablering af overdækning har de  investeret omkring 125 kr. pr løbende meter,  og det giver en lidt højere pris pr pære.

- Vi har en lidt højere pris på pærerne i forhold til æblerne, fordi vi med investeringen jo har større udgifter på pærerne. Men det forstår vores kunder godt. Alt bliver solgt, fortæller Jette Madsen. 

 

 

 


Mindre ukrudt og større holdbarhed

Jette og Lars Madsen forklarer endvidere, at selve overdækningen kan være bøvlet at sætte op, når først træerne er plantet. Men når taget er der, så er der intet arbejde med det. Lars Madsen påpeger desuden, at der langs rækken af pæretræer er mindre ukrudt, fordi jorden forbliver forholdsvis tør. Pærerne har også en bedre holdbarhed efter høst, end hvis de var dyrket uden overdækning.

Nu hvor pærerne er høstet, skal Jette og Lars Madsen rulle plastikken sammen og fæstne den sammenrullede plastik på den langsgående topwire langs rækken. Det bruger de en stige eller et par stylter til. Plastikken bliver så først rullet ud igen til foråret, når træerne byder på endnu en sæson med flotte pærer. 

 

Fordele ved overdækning 
Jette og Lars Madsen deltager i forskningsprojektet Protecfruit og har pæretræer der er overdækket, og andre der ikke er. På den måde har de et tydeligt sammenligningsgrundlag. 

 

Pærer fra overdækning (venstre), pærer ikke overdækket (højre)

Med overdækkede træer er der jf. Jette og Lars Madsen flere fordele:  
• Ingen frugter med skurv
• Frugterne er flotte og saftige med god smag
• Hvert træ giver et højere udbytte
• Bedre holdbarhed efter høst
• Specielt Fritjof-pærer har gavn af overdækning
• Mindre ukrudt mellem træerne
• Overdækningen kan man søge tilskud til, fordi den minimerer behovet for bekæmpelsesmidler. 

Tredelt plastik lader vinden slippe igennem taget 

Overdækningen, som Jette og Lars Madsen bruger, består af tre lag plast, som er forskudt fra hinanden, sådan at overdækket minder lidt om et tegltag. Plasten er sat fast på tværgående stolper henover rækken af pæretræer og fæstnet med karabinhager til en metalwire. Når det blæser fra én side kan vinden derfor slippe ud mellem plastiklagene på den anden side. På den måde går plastikken ikke i stykker. Jette og Lars Madsen forventer at overdækningen kan holde i fem år.  Læs mere om projektet:

***

En tilsvarende artikel er bragt i Gartner Tidende nr. 15, december 2017.

Projektet ProtecFruit er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.