Forskere sætter spot på økologiens samfundsværdi

Cirka 130 tilhørere fandt vej til Fællessalen på Christiansborg den 22. april, da førende danske økologiforskere præsenterede de foreløbige konklusioner fra en stor vidensyntese, om landbrugets bidrag til de fælles samfundgoder.

”Økologi bidrager ikke bare med økologiske fødevarer, men også med innovation og nytænkning, der kan komme hele landbruget til gode. ”

Sådan indledte fødevareminister Dan Jørgensen konferencen om den kommende vidensyntese om økologiens bidrag til fælles samfundsgoder ved en konference Christiansborg onsdag den 22.april arrangeret af ICROFS.

Økologi sparer skattekroner

Ministeren fremhævede en række eksempler på, hvordan forskning og udvikling i den økologiske sektor har fået vid udbredelse, også inden for det konventionelle landbrug.

Formanden for ICROFS bestyrelse, prodekan ved Københavns Universitet Mette Wier, påpegede, hvor afgørende økologiens samfundsøkonomiske betydning er:  

”Økologi er en vigtig samfundsmæssig faktor. Det er ikke et produkt som alle andre, men et produkt, der leverer en stribe public goods -  fælles samfundsgoder -  og forbrugerne betaler helt frivilligt og med glæde en god del af af de samfundsmæssige omkostninger. Det er faktisk ret unikt,” sagde Mette Wier.

”Hvis vi ikke havde økologien og ønskede opnå samme drikkevandskvalitet, natureffekt osv., så skulle vi finde en anden måde at gøre det på for eksempel via skattebetaling eller en hårdere regulering af det konventionelle landbrug,” sagde hun.

Otte forskningsområder

I øjeblikket arbejder 65 førende økologiforskere og eksperter på at skabe overblik over den viden, der findes om økologiens effekt på samfundsgoderne. På konferencen præsenterede de de foreløbige konklusioner fra den kommende vidensyntese, når det gælder økologiens samfundsmæssige betydning på seks centrale områder:

  • Natur og biodiversitet
  • Miljø
  • Human sundhed og velfærd
  • Husdyrsundhed og velfærd
  • Klima og energi
  • Erhverv og landdistrikter

På nogle områder er økologiens positive indvirkning åbenbar og veldokumenteret. På andre områder er fordelene mindre indlysende, og der kan være dilemmaer, som kræver en forstærket forskningsindsats. Det gælder for eksempel økologiens klimaeffekter.

Scwheitzerkniv med mange blade

”Vi kan betragte økologien som en schweizerkniv med mange blade, ” siger ICROFS direktør Niels Halberg.

”De principper og ideer, som er bag økologisk landbrug understøtter mange formål på en gang – ud over produktion af sunde fødevarer. Med vidensyntesen vil vi gå schweizerkniven efter og undersøge om alle blade er lige skarpe og funktionsdygtige, eller om nogle er rustne og trænger til at blive slebet.”

Vidensyntesen udkommer i bogform til efteråret 2015.

De foreløbige konklusioner kan læses her

Download forskernes powerpointpræsentationer fra konferencen den 22.4.15

Læs om konferencen i medierne

Økologi & Erhverv 22.4.15

OrganicToday 21.4.15 

Organic Today 22.4.15

Effektivt Landbrug 

Bæredygtigt Landbrug 22.4.15 

Maskinbladet