Forbedring af økologisk husdyrbrug

En ny publikation redegør for nøgleforskning, der adresserer de primære udfordringer, som økologisk husdyrbrug står overfor med henblik på forbedring af udbyttet, dyreernæring og sundhed

Første del af bogen vurderer den nuværende forskning vedr. miljømæssig indflydelse, promovering af dyresundhed, forbedring af naturlighed og velfærd. Den belyser også, hvordan økologiske systemer matcher land- og skovbrug, fåreavlere og andre mindre landbrugssystemer.  

Anden del af bogen indeholder case-studier fra ledende eksperter om aktuel forskning, der omhandler forbedring af dyrkning af særlige arter. Kapitlerne belyser udfordringer og muligheder i økologisk landbrug med malke- og kødkvæg, får og geder, grise og fjerkræ. Der er også kapitler, som omhandler økologisk akvakultur såvel som økologisk og naturlig biavl.

Med dens meget anerkendte redaktører samt internationale forfatter-team bestående af eksperter, vil bogen blive en standardreference for alle, der forsker i økologisk husdyrbrug såvel som for økologiske husdyrlandmænd samt økologiske certificerings- og tilsynsførende organer.      

Nøglepunkter:

  • Belyser hovedudfordringer og løsninger for forbedret sundhed og velfærd inden for økologisk husdyrbrug 
  • Belyser hvordan økologisk husdyrbrug kan baseres på husmandsystemer såsom pastoralisme samt land- og skovbrug 
  • Inkluderer case-studier som omhandler forbedret økologisk landbrug inden for malke- og kødkvæg, får og geder, grise og fjerkræ.

“Økologisk husdyrproduktion er kommet langt siden, der sidst blev publiceret et lignende omfattende resumé af emnet, så denne bog er kærkommen. De medvirkende redaktører og forfattere, som alle er ledende inden for deres felt, gør bogen til et pålideligt referenceværk i de kommende år". 

Dr. Malla Hovi, Veterinær epidemiolog, konsulent, Preventable Surprises.

> Læs publikationen

­


Forfatter information:

Redigeret af:

Dr. Mette Vaarst, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet og en del af Det Internationale Center for Forskning i Økologiske Fødevaresystemer (ICROFS), Danmark. Hun har publiceret meget om økologisk landbrug og koordineret en række større europæiske forskningsprojekter på området.

Dr. Stephen Roderick  leder forsknings- og udviklingsprojekter inden for organisk og bæredygtigt landbrug på Duchy College's Rural Business School i Storbritannien. Han har publiceret bredt inden for dyrevelfærd og landbrugsressourceledelse.


Se også: "Improving organic crop cultivation"

I samme serie finder du en ny publikation, som redegør for måder, hvorpå man kan håndtere de udfordringer, der er inden for økologisk afgrødedyrkning, fra udvikling af bedre variation til måder at forbedre afgrødeernæring og skadedyrskontrol. 

Nøglepunkter:

  • Redegør for fremskidt og bedste praksis i dyrkningsteknikker på tværs af værdikæden i økologisk landbrug
  • Diskuterer måder hvorpå man kan monitorere og forbedre den miljømæssige indflydelse på økologisk afgrøderproduktion
  • Særligt fokus på måder hvorpå man bidrage til økologisk landbrug i udviklingslandene