Førende eksperter inden for rodforskning samlet i København

Deep Frontier projektet var i denne uge vært for en international workshop for førende rodforskere fra hele verden.

Anton Wasson fra CSIRO, Australien, præsenterer sit arbejde.

Forskere fra USA, Europa, Australien og Kina samledes i denne uge i København for at diskutere, hvordan man i landbruget bedst bruger de jordressourcer, der ligger under pløjelaget ved hjælp af afgrøder med dybe rødder med det formål at producere fremtidens fødevarer på en mere bæredygtig måde.  Workshoppens deltagere hørte nyt fra Deep Frontier projektet, der netop arbejder med næringsstofoptag, mikrobielle processer og kulstoflagrning i de dybere jordlag. Desuden diskuterede  deltagerne forskellige metoder til at studere dybe rødder, da dette ikke er helt uden udfordringer. Programmet indeholdt også et besøg ved de unikke forskningsfaciliteter til at studere dybe rødder, bl.a. rodtårnene herunder, der er etableret på Højbakkegård ved Københavns Universitets Institut for plante- og miljøvidenskab  i forbindelse med projektet.

Nogle af de emner, der blev behandlet på workshoppen var blandt andet: 

Hvordan man kan undersøge dybe rødder og deres tilknyttede funktioner bedst muligt.
Vand- og næringstofoptag i de dybere jordlag samt hvilke afgrøder og sædskifter, der kan facilitere dybe rødder og udnyttelsen heraf. Kulstoflagring via dybe rødder, herunder mængde, kontrolfaktorer samt rod- og jordmikrobiologi.
Og endelig, dybt-rodede afgrøder og deres potentiale for at bidrage til de globale bæredygtighedsmål - og hvordan dette kan kvantificeres.

Se Professor Emeritus Peter Gregory fortælle om udfordringerne i at studere dybe rødder:

Læs mere om Deep Frontier projektet her.