Flere blomster til de vilde bier, tak

Det lyder nemt: Der skal være føde til de vilde bier ude i agerlandet i tilstrækkelig mængde og af god kvalitet. Men hvad, der fungerer som ressource, afhænger af biarten.

En humlebi flyver langt og kan udnytte, at der i løbet af dens levetid kan hentes nektar og pollen fra forskellige planter inden for et par kilometer. En enlig bi, som højst flyver et par hundrede meter væk fra reden, skal have serveret føden på stedet i form af blomster af den rigtige kvalitet. En god føderessource er derfor blomstrende planter på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt med nektar og pollen af god kvalitet, som kan ’afløse’ andre blomster og forhindre huller i fødeforsyningen.

Avlernes egne registreringer

I Organic RDD-projektet BeeFarm har vi kortlagt den tilgængelige føde for bierne på forskellige måder. De deltagende frugt- og frøavlere har på tre gåture i vækstsæsonen registreret blomstrende planter i udvalgte habitater (hegn, overdrev, osv.) inden for en 500 meters cirkel omkring frugtplantagen eller rødkløvermarken. I hver habitat er de blomstrende planter talt op, og det er vurderet, om der er nok blomster af hver art til at udgøre en vigtig ressource for de bier, der har reder i omegnen.

Foråret er kritisk

Mange enlige bier kommer tidligt frem, lever kort og kan ikke vente på maden. Humlebierne er i gang med at opbygge samfundene og skal bruge store mængder af pollen. Avlernes vurdering viste, at der var stor forskel på bedrifterne i foråret; på nogle få bedrifter var det under halvdelen af de vurderede habitater, der tilbød bare én planteart i stor mængde, mens der på de bedste bedrifter var en stor bestand af mindst én planteart i alle besøgte habitater. På alle de deltagende bedrifter er pil, mælkebøtter og ’hvidblomstrede’ træer og buske (hæg, slåen, tjørn, mirabeller, kirsebær osv.) kernen i de vilde biers fødeforsyning i foråret.

Mælkebøttens betydning bekræftes i undersøgelser af, hvilke plantearter der udgør god kvalitet for humlebier og enlige bier. Ligesom kornvalmue, hvid okseøje og knopurt fremhæves den for sin store mængde pollen per blomst, og ligesom tidsler og andre kurvblomster tilbyder den også store mængder nektar per blomst. De hvidblomstrede træers betydning illustreres af, at en af de almindelige humlebiarter indsamler pollen fortrinsvis fra ahorn og de hvidblomstrede træer og buske i foråret.

Højere blomsterdiversitet om sommeren

De mange arter af vilde bier har deres foretrukne blomster. Vi har opgjort antallet af blomstrende plantearter, uanset deres mængde, i det enkelte habitat for at se, hvor mange forskellige bier det kan betjene. Om foråret kan bierne i gennemsnit finde 3,9 blomstrende plantearter i de udyrkede habitater, varierende fra 2,4 arter til 6,9 på bedrifterne. Senere på sommeren er der flere arter at vælge imellem, 6,3 (4,4 – 8,9) arter i sommeren og 5,5 (1,8 - 9,2) arter i sensommeren, mange af dem dog i små mængder.

Fra tællinger til handling

De deltagende avlere har vandret bedriften tynd med et skema i hånden og givet deres feedback gennem to år. På baggrund heraf har vi justeret værktøjet, så det er nemmere at bruge. På basis af opgørelserne har vi tegnet kort, hvor avlerne kan se, hvor på bedriften føden er knap på specifikke tidspunkter af året, så de kan lave forbedringer. Sammen med SEGES skal den sidste tid i projektet bruges på at undersøge om og hvordan, værktøjet kan udnyttes i rådgivningen omkring forbedringer til gavn for både bier og landmænd.

Projektet BeeFarm er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Klummen er også bragt i Økologi & Erhverv d. 22. juni 2017

Besøg BeeFarms hjemmeside