Eva Kjer: Økologisk forskning gør en vigtig forskel for miljø og økonomi

Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen roser ICROFS for at have sikret banebrydende forskningsresultater inden for økologien, som gør en forskel både for miljøet og landmandens økonomi. Det skriver hun i 2. udgave af "Ny viden om økologi," som udkommer først i oktober 2015.

Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen skriver:
Væstfremmer for økologien

"I 2008 havde jeg som fødevareminister fornøjelsen af at være med til at grundlægge ICROFS - det internationale forskningscenter for økologi. Formålet var at skabe et internationalt anerkendt forskningscenter uden mure, der med et bredt netværk – ikke mindst i erhvervet – kunne sikre nogle forskningsprogrammer, der direkte adresserer de udfordringer, sektoren står overfor.

Dengang havde eksporten af dansk økologi lige rundet en halv milliard, mens omsætningen herhjemme lå på knap fem milliarder. I dag er efterspørgslen steget markant – danske økologiske landmænd eksporterer nu for over halvanden milliard og salget herhjemme er steget til over seks milliarder. Det er en imponerende stigning på over en milliard både ude og hjemme. Og udbuddet kan næsten ikke følge med. Især supermarkedernes hylder med økologisk mælk, æg og grønt bliver tømt hurtigere, end landmændene kan nå at fylde dem op. Derfor er der plads til endnu flere danske økologiske landmænd.

Økologien stortrives i Danmark, og danske økologer er foran de fleste af deres kolleger i udlandet. Målrettet forskning er en væsentlig del af forklaringen. Ikke mindst har ICROFS sikret banebrydende ny viden om økologiske sorter og dyrkningsmetoder, som de næste sider viser.

Forskningen beskrevet her i bogen giver bl.a. svar til nogle af alle de økologiske producenter, der i dag er nødt til at importere GMO-fri soja i dyre domme for at sikre tilstrækkeligt med protein og aminosyrer til høns og svin. Andre forskningsresultater viser, hvordan planteavlere på én gang kan få et større høstudbytte og samtidig spare på arbejdskraften og udgifterne til at holde insekter, svampe og andre skadegørere væk.

Disse og mange andre resultater her i bogen kan gøre en forskel – både for miljøet og for landmandens økonomi. Jeg håber, at de økologiske landmænd vil bruge forskningen som en vækstfremmer: Brug den aktivt til at få mere ud af jeres marker og stalde, så jeres produkter i højere grad kan blive konkurrencedygtige og mætte den stigende efterspørgsel efter økologi – både i det lokale supermarked og på det store verdensmarked."

Eva Kjer Hansen

Læs Eva Kjer Hansens forord i Ny viden om økologi

Læs også artikel i dagbladet Information 12-10-15, som omtaler forordet

Ny viden om økologi udkom i 1. oplag i april 2015 og genudgives nu i en nyt let udgave med forord af Eva Kjer Hansen i stedet for af fhv. fødevareminister Dan Jørgensen. Publikationen bliver tilgængelig som E-publikation på denne hjemmeside i første halvdel af oktober. Den nye udgave udgives desuden på tryk i forbindelse med Økologi-Kongres 2015 den 25. november 2015.