EURAKNOS kommer tættere på at skabe bedre adgang til landbrugsfaglig viden

EURAKNOS har gennemført mere end 65% af de interviews, som skal bidrage til at udarbejde en vidensplatform for landbrugsinnovation. Læs mere om EURAKNOS' aktiviteter i netværkets 2. nyhedsbrev.

ICROFS er en del af det tematiske netværk "EURAKNOS", som vil skabe en landbrugsfaglig videndatabase og gøre det let at tilgå relevant viden og erfaringer fra alle EU Horizon 2020's tematiske netværk.

> Netværket har netop udgivet sit andet nyhedsbrev, som kan læses her


Ønsker du at tilmelde dig EURAKNOS' nyhedbrev?

TILMELD