En blanding af ramsløg og sure bær hæmmer E. coli i mavetarmindhold fra grise

Ramsløg og sure bær virker synergistisk sammen og hæmmer E. coli bakterier i mavetarmindhold fra grise. Cocktails af planter som disse, tilsat foder, ser derfor lovende ud som alternativ til antibiotika til forebyggelse af fravænningsdiarre hos smågrise.

Ramsløg, ribs og tyttebær indeholder aktivstoffer med stærk antimikrobiel effekt mod patogene stammer af E. coli, herunder F4 og F18 stammer, kendt for at give smågrise fravænningsdiarré. Mekanismen kan enten være en specifik toksisk effekt af det aktive stof og/eller en pH-sænkning; vækst af colibakterier hæmmes typisk ved pH under 4.

Brug af planteblandinger med synergistiske antimikrobielle egenskaber kan betyde, at koncentrationen af de enkelte plantekomponenter kan reduceres. Dette kan have økonomisk fordel for landmanden, ligesom smagen af foderet kan påvirkes negativt, hvis for høje koncentrationer af plantematerialet tilsættes.

I MAFFRA-projektet screenede vi udvalgte urter og bær for deres evne til i laboratoriet (in vitro) at hæmme vækst og overlevelse af E. coli O149:F4 i mave- og tyndtarmsindhold fra grise. Frysetørrede plantepulvere blev testet enkeltvis (0,5% til 5%). Endvidere testede vi en række planteblandinger (cocktails) for at spore evt. additive eller synergistiske effekter, der ville muliggøre en reduktion af enkeltkomponenterne, men bevare en høj antimikrobiel effekt.

Synergistisk effekt af ramsløg blandet med ribs eller tyttebær

I tyndtarmsindhold (start pH 6,5) var ramsløg (1% eller 5%) stærkt bakteriedræbende uden at påvirke pH (Figur 1). Tyttebær og ribs (5%) hæmmede væksten af E. coli O149:F4 (slut pH 4,5). Med 1% sås ingen hæmning (slut pH 5,7). Blandinger af ramsløg og bær (0,5% af hver), gav også en hæmmende effekt, mens en blanding af 5 plantearter (0,2% af hver) ikke viste antibakteriel effekt.

Figur 1. Effekt af ramsløg, ribs, tyttebær og blandinger af disse, samt sereptasennep og kryddernellike på vækst/overlevelse af E. coli (O149:F4) in vitro i tyndtarmsindhold fra grise. Start pH 6.5 (n=2). 

I maveindhold (start pH 4,4) var både ribs og tyttebær (5%) stærkt bakteriedræbende, formentlig pga. af den pH-sænkende (slut pH 3,75) effekt (Figur 2). Ved en tilsætning på 1% var der ingen effekt af disse bær (slut pH 4,2). Ramsløg (såvel 1 som 5%) viste en stærk antimikrobiel effekt.

Blandinger af 1% ramsløg og 1% ribs eller tyttebær viste stærkere antimikrobiel effekt end tilsætning af 1% ramsløg alene, indikerende en synergistisk effekt.

Figur 2. Effekt af ramsløg, ribs, tyttebær og blandinger af disse på overlevelse af E. coli (O149:F4) in vitro i maveindhold fra grise. Start pH 4.2 (n=2). 

Lovende plantecocktail til pilotforsøg

Laboratorieforsøgene viste således, at frysetørret pulver af ramsløg har en stærk antimikrobiel effekt mod den patogene E. coli stamme O149:F4, som giver fravænningsdiarré hos smågrise. Tilsvarende effekt blev observeret med en F18 stamme af E. coli.

Andre plantearter udviste også antimikrobiel aktivitet i høje koncentrationer, hvor især de sure planteprodukter er interessante.  Effekten af ramsløg synes desuden at være pH-afhængig (stærkere effekt ved lavere pH), og en synergistisk antimikrobiel effekt sås i blandinger af ramsløg og sure bær. Disse plantecocktails er derfor meget interessante i forhold til videre test af E. coli F4 og F18 hæmning in vivo (levende grise) og deres mulige forebyggelse og bekæmpelse af fravænningsdiarré - som alternativ til antibiotika.

Klummen er også publiceret i Økologi & Erhverv nr. 624

Projektet MAFFRA er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Besøg også projektets hjemmeside