Den perfekte øko-so forudsætter uafhængigt avlsarbejde

Det kræver et stort uafhængigt avlsarbejde at finde arveanlæggene til den perfekte økologiske so, for de nødvendige egenskaber kan ikke umiddelbart findes i den konventionelle avl.

De økologiske landmænd ønsker sig en so, som er bedre tilpasset de produktionsvilkår, den skal fungere under, men det er ikke så lige til at avle sig frem til den perfekte økologiske so. Den avlsfremgang, der opnås i den konventionelle avl kan kun bruges til en vis grad. Det skyldes, at retningen i det konventionelle avlsarbejde er en lidt anden end den, som ønskes af den økologiske svineproducent.

Dansk svineavl er effektiv

Der er især to faktorer som spiller ind. For det første er der opbygget et system til intensiv registrering af vigtige egenskaber. For det andet foretages der en konsekvent udvælgelse af de bedste dyr ifølge det gældende avlsmål. De økologiske svineproducenter har altid kunnet drage nytte af den avlsfremgang, der skabes i det konventionelle system. Men det er nu blevet endnu nemmere med muligheden for at købe renracet sæd af de hvide racer udvalgt på basis af et økologisk indeks, der passer bedre til økologernes ønsker til den perfekte so. Konsekvensen er, at man bruger sæd fra orner, der er lidt bedre for tilvækst og knapt så overlegne med hensyn til kuldstørrelse.

Ulemper ved konventionelle orner

Ulempen ved at hænge på det konventionelle avlsarbejde er imidlertid, at det konventionelle avlsmål udstikker retningen, så den genetiske udvikling blandt de orner, økologerne udvælger fra, ikke stemmer overens med det økologiske avlsmål. Fædrene til næste årgang af tilgængelige konventionelle orner er nemlig udvalgt efter det konventionelle avlsmål.

Man vil altid kunne finde nogle orner, der er mere egnet til økologisk produktion end andre. Men den overordnede udvikling for ornerne på KS-stationerne er en lidt anden end den økologiske. Derfor er det ikke særlig effektivt at hænge på det konventionelle avlsarbejde, hvis man egentlig ønsker en anden so, end den konventionelle.

Fælles øko-so til Nordeuropa

Hvis økologerne etablerer et  selvstændigt avlsarbejde, vil man hurtigere kunne nærme sig den perfekte so. I det selvstændige avlsarbejde er det for det første nødvendigt at registrere vigtige egenskaber intensivt i de økologiske besætninger. For det andet skal man udvælge sine ’egne’ avlsorner til produktion af sopolte og næste generation af ornegrise. På den måde har man fuld råderet til at følge sin egen retning.

Det vil kunne give mindst 12 pct. større økonomisk avlsfremgang. Denne avlsfremgang skyldes en meget større avlsfremgang for tilvækst og en lidt mindre avlsfremgang for kuldstørrelse. Da et sådant systematisk avlsarbejde er omkostningstungt, er det vigtigt at produktet kan sælges til en stor kundekreds. Derfor er det i virkelighedens verden nok kun muligt i fællesskab i det nordlige Europa, hvor økologiske produktionsforhold ligner hinanden nogenlunde.

 Projektet VIPiglets er en del af Organic RDD 2- programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer): Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.