Et skridt tættere på ko-kalv samvær i malkekvægsbesætninger

Aarhus Universitet (ANIS & AGRO), Thise Mejeri, Naturmælk og Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager i projektet KALVvedKO, som er baseret på gård-studier og en kombination af anvendt forskning, udvikling og løbende brugerinddragelse.

Organic RDD-projektet KALVvedKO har gennem de seneste tre år arbejdet på at løse udfordringer med ko-kalv samvær gennem forskning og udvikling af nye robuste og innovative staldsystemer. Foto: Helene Uller-Kristensen, ICROFS.

At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er et dilemma i økologiske malkekvægbesætninger. Det fratager både ko og kalv muligheden for interaktion, læring, pleje, og naturligt samvær. Desuden bryder det med de økologiske principper, troværdigheden og samfundet forventninger til god dyrevelfærd.

Dilemmaet har i stigende omfang bevågenhed fra forbrugerne. Schweiziske, hollandske, tyske og skandinaviske pionerer har gennem en årrække vist, at ko-kalv samvær kan lade sig gøre. Organic RDD-projektet KALVvedKO har gennem de seneste tre år arbejder på at løse dilemmaet gennem forskning og udvikling af nye robuste og innovative staldsystemer til danske forhold. Det skal være med til at understøtte et endnu mere naturligt liv samt øget sundhed hos køer og kalve på baggrund af sen fravænning af kalvene, som kan gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden (3 mdr.).

KALVvedKO opnår viden om skånsom adskillelse, staldindretning, og sundhedsfremmende pasning, som muliggør ko-kalv samvær gennem mælkefodringsperioden på en sikker og bæredygtig måde for både ko og kalv, og med størst mulige udbytte i form af sunde dyr, trivelige kalve, høj produktkvalitet af både mælk og kød, samt god økonomi og troværdighed i forhold til de økologiske principper. 

Se video med projektleder Mette Vaarst (AU), Laust Stenger og Camilla Nørregaard fra Østerløkke A/S fortælle om de foreløbige erfaringer med kalv ved ko-systemer nederst i artiklen.

Udvikling af selektionslåger til ko-kalv systemer

I samarbejde med Tru-Test Scandinavia A/S har Ove Nørregaard-Pedersen og KALVvedKO arbejdet på at udvikle en teknisk løsning med henblik på at håndtere og sikre en skånsom adskillelse af ko og kalv i mælkebesætninger.

I projektet har man både afprøvet fuldtids- og deltidssamvær mellem ko og kalv gennem de første par måneder af kalvens liv. Ved fuldtidssamvær blev køerne efter hver malkning ledt tilbage til kalvene via selektionslåger. Hos den anden gruppe af køer og kalve har man afprøvet deltidssamvær, hvor de blev sat sammen om natten, og dernæst adskilt i forbindelse med morgenmalkningen.

Se video med Ove Nørregaard-Pedersen nederst i artiklen. 

Finansiering:
KALVvedKO er en del af Organic RDD 4-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Besøg projektets hjemmeside

For mere info, kontakt:
Mette Vaarst,
Insitut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Mette.Vaarst@anis.au.dk
Tlf.: 22901344  

Visninger
Hør projektleder Mette Vaarst (AU), Laust Stenger og Camilla Nørregaard fra Østerløkke A/S fortælle om de foreløbige erfaringer med kalv ved ko-systemer.
Visninger
Hør Ove Nørregaard-Pedersen fortælle om muligheder, forudsætninger og læring i forhold til at anvende et lågesystem for at adskille ko og kalv.