Danske øko-grise skifter soja ud med græs

Projektet SuperGrassPork vil over de næste tre år vise, hvordan vigtige proteiner kan trækkes ud af græs og dermed erstatte importeret proteinfoder til svin. Indledende forsøg har givet positive resultater.

Det rigtige indhold af aminosyrer i proteinfoder er vigtig for, at grise vokser og trives i den økologiske produktion. Men det er svært at skaffe den rigtige kvalitet af økologisk foder i så store mængder, som den voksende økologiske produktion og afsætning kræver. Specielt er det svært at skaffe nok af dansk oprindelse, derfor importeres soja fra bl.a. Kina.

Herudover er det tilladt indtil udgangen af 2017 at bruge fem procent proteinfoder af konventionel oprindelse. Når denne mulighed lukker, er den økologiske svineproduktion yderligere presset. Derfor er det en nødvendighed at finde alternative fodermuligheder, og her er græs en absolut mulig kandidat. Grise kan ikke selv udnytte proteiner fra græs, derfor er det vigtigt at udtrække de vigtige aminosyrer ved bioraffinering.

Projektet SuperGrassPork vil vise, hvordan man kan udnytte græs og kløver som lokalt produceret proteinfoder, og desuden optimere bioraffineringsteknikken, gennemføre fodringsforsøg og samtidig dokumentere den miljømæssige og økonomiske gevinst.

Læs mere om:

Læs også om projektet på landbrugsavisen.dk:

 SuperGrassPork er et Organic RDD 3-projekt, som koordineres af ICROFS, og som er støttet af GUDP (Grøntudviklings- og Demonstrationsprogram) under Miljø- og Fødevareministeriet.