Christiansborg-konference om økologiens værdi 22 april åben for tilmelding

Indholdet i ny vidensyntese om økologiens bidrag til samfundsgoder udarbejdet af ca. 70 forskere og eksperter præsenteres på en konference i Fællessalen på Christiansborg den 22. april. Tilmelding til: grethe.hansen@icrofs.org

Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen
Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen

Fødevareministeriet finansierer som led i Økologiplan Danmark (2015) en vidensyntese om økologiens bidrag til samfundsgoder. Den skal afdække eksisterende og manglende viden om økologiens samfundseffekter i forhold til natur og biodiversitet, miljøpåvirkninger, energi og klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt landdistrikts- og erhvervsudvikling.

Omkring 70 danske forskere fra en bred vifte af forskningsinstitutioner arbejder i øjeblikket på højtryk på vidensyntesen, der skal udkomme i bogform til september med titlen ”Økologiens Bidrag til Samfundsgoder.” Allerede nu er de dog så langt, at de kan præsentere de foreløbige resultater. Det sker ved en konference på Christiansborg den 22. april fra kl. 11-16.

Fødevareminister Dan Jørgensen åbner konferencen, otte forskere og eksperter præsenterer indholdet i den kommende vidensyntese og inviterede politikere fra Folketingets forsknings-  og fødevareudvalg stiller op til debat. Der er offentlig adgang, men kun et begrænset antal pladser, som bliver besat efter først-til-mølle-princippet.

ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk jordbrug og Fødevaresystemer –  koordinerer arbejdet med vidensyntesen, mens Fødevareministeriet via NaturErhvervstyrelsen finansierer arbejdet med knap 3,5 mio. kr.

Tilmelding til: grethe.hansen@icrofs.org

DOWNLOAD PROGRAM

Tid:   Onsdag d. 22. april 2015 kl. 11-16
Sted: Fællessalen, Christiansborg – adgang fra Rigsdagsgården, København K.
Moderator: Kasper Westphal Pedersen, OPERATE

Program for konferencen:"Økologiens bidrag til samfundsgoder"

11:00 - 11:30           Ankomst og sandwich-buffet

11:30 - 11:40             Velkomst v. Fødevareminister Dan Jørgensen

11:40 - 11:50             Præsentation af dagens program, formål og baggrund for Vidensyntesen
                                    v. Kirsten Lund Jensen, Landbrug & Fødevarer, fmd. for ICROFS’ Programkomité)

11:50 - 12:05             Præsentation af bogen: Ny viden om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne
                                    Organic RDD1 og CORE Organic 2 v. Niels Halberg, direktør for ICROFS.

 12:05 - 12:10            Hvad er samfundsgoder? v. Tove Christensen, KU-IFRO

12:10 - 12:15             Status for økologien i Danmark v. Kirsten Lund Jensen, LF

12:15 - 12:20             Natur og biodiversitet v. Beate Strandberg, AU-BIOS 

12:20 - 12:25             Miljøpåvirkninger v. John E. Hermansen, AU-AGRO

12:25 - 12:30             Energi og klima v. Kirsten Halsnæs, DTU Management Eng.

12:30 - 12:35             Sundhed og velfærd for mennesker v. Dorte Lau Baggesen, DTU-FOOD

12:35 - 12:40             Sundhed og velfærd for dyr v. Jan Tind Sørensen, AU-ANIS

12:40 - 12:45             Erhverv og landdistrikter v. Mette Meldgaard (Freelance konsulent)

12:45 - 13:00            Pause

13:00 - 13:05             Tværgående syntese v. Niels Halberg, ICROFS

13:05 -13:20              Udviklingsveje for økologisk jordbrug v. Erik Fog, SEGES

13:20 - 14:30             PANELDEBAT med politikere fra relevante udvalg om:

                                   Økologiens nuværende og fremtidige rolle i relation til samfundets behov –
                                   hvordan kan forskningen bidrage?

14:30 - 15:00            Kaffepause

15:00 - 15:45             Kommentarer og spørgsmål til Vidensyntesen

15:45 - 16:00             Afrunding v. Mette Wier, KU-SAMF, Formand for ICROFS’ Bestyrelse