Biobaseret produktionssystem bliver et kvantespring for økologien

Et nyt dyrkningssystem, som bygger på produktion af især græs og bælgplanter til bio-olie og proteinfoder rummer store muligheder for økologerne. Men samtidig bliver det et definitivt brud med bondekulturen, mener økologisk landskonsulent Erik Fog, SEGES

I fremtiden kan det danske landskab blive langt grønnere. Produktionen kan blive mere bæredygtig og miljøvenlig, og Danmark kan opnå en højere selvforsyningsgrad med bioenergi og foderprotein, hvis en større del af de marker, som i dag dyrkes med foderkorn, bliver erstattet af grønne marker med rajgræs, kløver, lucerne eller andre afgrøder, som kan bruges til både energi- og proteinproduktion.

Det er visionen bag et stort forsknings- og udviklingsarbejde ved Aarhus Universitet i Foulum, som nåede et foreløbigt højdepunkt den 22.5.2015 med indvielse af et HTL-energianlæg, der kan lave bio-olie af grønne afgrøder, som først er blevet tappet for protein. Systemet kan ifølge de involverede forskere fordoble udbytterne per arealenhed og samtidig mindske miljøbelastningen. 

”Det nye dyrkningssystem kan blive lidt af et kvantespring for økologien,” siger landkonsulent for økologi Erik Fog, SEGES, der er involveret i proteinprojektet OrganoFinery koordineret af ICROFS (Organic RDD 2).

Store foredele og højere udbytter

”Jeg ser store fordele for den økologiske sektor i de muligheder, der åbner sig med et dyrkningssystem, som bygger på produktion af biomasse til protein- og energiformål. Det kan først og fremmest give økologerne det økologiske, lokalt producerede protein, vi har sukket efter så længe. Dernæst kan det sikre de økologiske planteavlere langt bedre sædskifter med højere udbytter og dermed bedre økonomi, fordi de kan integrere kløver og efterafgrøder, som salgsafgrøder,” siger han.

”Og endelig kan det løse problemer med at skaffe nok organisk gødning på bedrifter, der ikke har tilstrækkeligt med husdyr til at sikre gødningsforsyningen i fremtiden,” påpeger Erik Fog.

På den anden skal man ikke være blind for, at omstillingen til et landbrugsscenarie baseret på produktion af protein og bioenergi indebærer andre forandringer i erhvervet, mener han.

”Man skal gå ind i det med åbne øjne, for med den her teknologi og denne måde at producere foder på, forlader vi for alvor bondelandbruget og går ind i en egentlig industriel udvikling. Det skal man nødvendigvis gøre sig klart.”

Læs mereOrganoFinerys hjemmeside

HVAD ER ET HTL-ANLÆG? - FIND SVARET:

 Foulums første bio-olie baner vejen for grøn omstilling i landbruget

 Banebrydende teknologi løftes med nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet

 Kør på Gylle, flyv på græs

Læs mere om: Teknologiplatform BioBase, der fungerer som ramme for universitets forskning og udvikling af produktionssystemer og teknologier til bioraffinering af grøn biomasse