Arrangement: Rækkedyrkning - Oplev de nye muligheder

Kom til demonstrationsdag på Foulumgaard om de nye muligheder for rækkedyrkning 27. maj kl. 10. Arrangementet er for alle med interesse for rækkedyrkning.

Oplev parceller med præcisionssåede hestebønner og majs i forskellige rækkeafstande. Se også den selvkørende renserobot Robotti fra Kongskilde. Få desuden en demonstration af radrensere med såudstyr til efterafgrøder.
Arrangementet er en aktivitet i forskningsprojekterne Optimek og RowCrop og er finansieret af NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding.
Arrangementet foregår 27. maj kl. 10.00 på Foulumgaard, Hobro Landevej 17, 8830 Tjele

Få hele programmet på www.landbrugsinfo.dk/oko-detsker 
eller se invitationen her

 

Projektet Optimek har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet, Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden. 
RowCrop er en del af Organic RDD-programmet, der koordineres af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS.