Anden udgave af Ny viden om økologi klar til download

En ny udgave af den populære forskningsoversigt Ny viden om økologi er nu klar til download fra ICROFS hjemmeside. Den giver et overblik over resultaterne fra projekterne i forskningsprogrammerne Organic RDD og Core Organic 2011-2015.

Ny viden om økologi (2011-2015) udkom første gang i april, og oplaget på 300 eksemplarer forsvandt hurtigt. Derfor bliver den populære forskningsoversigt nu genoptrykt i yderligere 300 eksemplarer op til Økologi-Kongres 2015, som afholdes i Vingstedcenteret den 25. og 26. november 2015.

Den elektroniske version af publikationen er dog allerede tilgængelig på ICROFS hjemmeside. Den nye udgave adskiller sig først og fremmest fra førsteudgaven ved at forordet af daværende fødevareminister Dan Jørgensen er erstattet af et nyt forord, som fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen velvilligt har skrevet.

Eva Kjer Hansen var i sin tid med til at grundlægge ICROFS. Ministerens rosende omtale af ICROFS og af den økologiske forskning er blevet behandlet i en artikel i dagbladet Information den 12.10.15

Download Ny viden om økologi, 2. udgave 2015

Læs Eva Kjer Hansens forord

Læs artikel i Information, 12.10.15